PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESETuesday, May 28, 2013

Partea 315 . 26 Mai 2013

Manuscrisul de supravietuire- Partea 315 . 26 Mai 2013

Zilele au devenit mai intense în mai multe moduri, pentru cã vedeti lumina strãlucind nu numai în voi, dar de asemenea, în jurul vostru. În plus, în timpul noptii sosesc la fel mai multe informatii. Si, desi o mare parte din aceastã informatie e inaccesibilã, în multe feluri, are un efect foarte profund în voi toti.
Lãsati-ne sã vã explicãm. Ca întotdeauna, cînd ne referim la termenul informatie, nu este neapãrat în modul în care voi vã referiti, si sensul pe care îl dati cuvîntului informatie. Cu alte cuvinte, informatia poate fi datã nu prin cuvinte sal imagini clare care sã vã faca mai întelepti si “ în interior-ul “ de ceea ce se întîmplã. Nu este, în nici un fel, cã pierdeti capacitatea de a întelege la ce aceastã informatie se referã, ci pentru cã este o forma de comunicare, care vorbeste tuturor nivelelor fiintei voastre. Si ca atare, cel putin pentru moment, nu sunteti în mãsurã sã vã conectati constient la toate aceste niveluri de comunicare. Astfel, vã veti simti, în multe feluri, ca si cum ati fi fost lãsati în întuneric ca si înainte, si cã nu aveti,sau aveti doar o mica fractiune de claritate, cu privire la ceea  ce cu adevãrat este împãrtãsit si schimbat. Spunem din nou, cã este doar pentru cã nu ati fost capabili sã accesati la canalele de informare profund asezati, si plini de activitate, iar acum, aceastã activitate sa amplificat cu mult mai mult. Din acest motiv, multi au observat acest lucru, fie sub formã de gînduri sau idei,care vin la suprafatã în ocaziile si în împrejurãrile cele mai neasteptate, sau prin faptul cã creierul tau pare a fi aproape incapabil sã se concentreze la ceva, la un moment dat.


Si explicatia pentru ambele aceste evenimete, sunt una si aceeasi. Pentru moment,cantitatea de informatii care este descãrcatã în toti, a crescut, astfel încît sa transformat într-o adevãratã avalansã, si prin urmare, o mare parte din aceste informatii vor fi într-adevãr fãcute publice, prin capacitatea voastrã ampliatã de a capta aceste semnale, care sunt emise pentru voi. Cu toate cã, pe de altã parte, chiar si cele mai simple sarcini, par a fi imposibil de realizat, pentru cã vã simtiti prea obositi în fiecare zi, în adevãratul interior al fiintei voastre.
Cu alte cuvinte, sarcinile zilnice, uneori pot pãrea de netrecut, însã, în aceeasi perioadã de ceatã mentalã, puteti avea viziuni rapide si profunde, care vã vor face literalmente, sã vã asezati pe un scaun, sau poate pe pat, deoarece multe din aceste cazuri se întîmplã în timpul noptii. Si noi suntem de asemenea constienti cã, pentru multi, de asemenea un alt rezultat va fi, incapacitatea de a avea o noapte bunã de somn. Vã veti rostogoli, pe o parte si alta, însã, cu cît mai mult încercati, va fi ca si cum luminile din interiorul capului, ar refuza sã se stingã. Aceastã incapacitate de a stinge si închide totul care este pe dinãuntru, poate sã vã lase epuizati, cãci pare a fi cã o anumitã activitate fãrã oprire, se întîmplã în mod constant în cap. Este ca si cum ati simti, literalmente, un bîzîit, ca un stup de albine în creier. Într-adevãr, într-o anumitã mãsurã, este o imagine perfectã al acestui lucru, deoarece toate contactele neuronilor vostri, au intrat într-o activitate freneticã, ca un stup adevãrat, cu semnale fiind transmise încoace si încolo, între noi pasaje si conexiuni, si fiind stabilite cu viteza luminii. La rîndul sãu, toate acestea, sunt însotite de alte semnale confuze, în forma de sunete sau vibratii, care fac sã vã fie si mai greu  sã adormiti.
Si astfel, toti sunteti supra-încãrcati, în aceastã parte a fiintei voastre, care este centrul de control si, astfel, restul corpului va simti acest rezultat în toate felurile, ca si cum aceastã activitate freneticã ar începe sã facã interferentã cu alte procese mai lumesti, care fac parte din rutina zilnicã. Dar ne grãbim sã dãugãm cã, desi obositoare, aceste procese nu sunt în nici un fel dãunãtoare, sunt numai plicticoase. Si rezultatul pozitiv este atît de benefic, cã noi avem încrederea cã veti avea o manierã de a accepta, aceste fluctuatii si ciudãtenii mici si mari care însotesc aceste injectii de informatii. Cãci ceea ce cîstigati  cu toatã aceastã activitate freneticã, depãseste cu mult orice iritatie pe care o aveti de a fi treji. Prin urmare, spunem cã sã vã mentineti în curs, si cã sã stiti acum cã luati parte într-o schimbare atît de monumentalã pentru întreaga Omenire, si cã se întîmplã la toatã lumea. Nu poate fi echivalat cu ceva care sa întîmplat înaite, deoarece aceastã actualizare si informatie, se petrece la un nível, la care nici o fiintã fizicã fusese supusã anterior. Acest lucru în sine, poate declansa un semnal de alarmã în multe suflete timide, dar vã asigurãm din nou cã, toate nivelele de supraveghere si ajustare atentã, sunt atît de precise, cã nu existã nici un pericol care sã cadã peste voi. Cãci vã gãsiti aici, pentru a face un servici, care va schimba rezultatul întregii planete. Toti sunteti o parte vitalã, a acestei operatii monumentale, si deci nu riscãm sã facem ceva care sã vã facã sã regresati, nici mãcar un piculet.
Deci, noi vã spunem din nou, sã continuati sã respirati, si sã rãmîneti centrati, si chiar dacã uneori, mintea voastrã si corpul vostru se pare cã fluctueazã puternic, si cã puteti sã vã simtiti pe vîrful lumii la un moment dat, si imediat cãdeti într-un abism, sunteti ridicati de fiecare datã mai sus, în fiecare secundã a fiecãrei zi. Si sã stiti cã dacã rãmîneti frustrati prin aparenta lipsã de acces la informatia din care fãceti parte, chiar în timp ce vorbim, ea va ajunge la voi cu toate detaliile glorioase, cînd va fi momentul potrivit. Si da, stim cã va produce mai mult decît un geamãt frustrat cãci stim dorinta adîncã de a se scufunda literalmente, în mijlocul ei. Dar noi spunem din nou cã aici, sincronizarea este factorul principal, si aceastã imformatie este literalmente inútil, dacã nu este folositã în contextul portivit si într-un termen care va asigua viabilitatea sa.
Deci, sã stiti cã totul este bine, si dacã uneori, vã simtiti ca si caii aliniati la bariera de plecare, sã stiti cã aceastã cursã pentru obiectivul final este deja în curs, da, si cu viteza luminii. De moment, sã lãsãm asta asa cum am explicat-o mai sus, si vã invitãm sã sintonizati ceva din acest flux de informatii, pe care îl aveti în interiorul vostru. Cãci nu totul este sigilat, si putinul cu care vã puteti întîlni, va ajuta sã usureze apetitul vostru vorace, cel putin cîtva timp.


Canal: Aisha North

Webpage: Aisha North – Channelings and Words of Inspiration

Tradus: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius