PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEThursday, March 6, 2014

O RAPIDÃ ACTUALIZARE A ENERGIILOR – 04:03:2014

Asa cum multi dintre voi au observat, persistentele senzatii de a rãmîne cu totii împreunã, cînd ati participat cu totii cu cîteva zile în urmã, sunt încã destul de greu de identificat în mod corect, pentru cã modul în care ati fãcut parte din asta, a fost de o asemenea mãretie, cã nimic asemãnãtor cu asta a fost vreodatã înscenat mai înainte, oriunde în vre-un alt loc în Creatie. Si astfel, am dori sã profitãm de aceastã ocazie, înainte de toate, pentru a multumi în numele tuturor din Creatie pentru ceea ce ati fãcut, deoarece nu este nimic altceva decît o minune. Deoarece în timpul acestei perioade de timp, si asta este de fapt încã în curs acum, voi ati reusit sã legati atîtea linii noi de transformare, si cînd spunem transformare, vrem sã spunem o fuziune între vechiul si noul, într-un mod foarte nou. Si vechi vrea sã însemne în acest context, pur si simplu, acele pãrti din voi, de care voi ati rãmas fãrã ele timp de o mare duratã de timp, si cu noul, vrem sã vã spunem, aceste fiinte strãlucitoare încorporate într-un corp omenesc fizic, însã care acum sunt compuse din atîtea componente noi, ne vom referi începînd de acum la voi, ca fiind noile fiinte omenesti.

Wednesday, March 5, 2014

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 387 -16 Ianuarie 2014

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 387 -16 Ianuarie 2014


  1. Asa cum probabil ati observat, acest flux si reflux constant de energii a prevãzut atît de multe goluri pe teren prin voi toti, cã v-au lãsat sterpi, însã acum, a început sã are si sã cultiveze acest pãmînt, si culturile tuturor acestor terenuri arabile vor fi în curînd îndeplinite. Ca de obicei, vorbim în ghicitori, uneori încercãm sã vã explicãm ceea ce întelegem prin aceste cuvinte, pe care întotdeauna vi le-am dat.
  2. Vedeti voi, în mai multe moduri Omenirea a trãit într-un balon, suspendat într-o vastã mare de energie, însã acest balon a cuprins foarte multe în sine însusi, si putine influente externe au putut fi capabile sã pãtrundã în acest mic glob populat de o gamã largã de umanitate. Si astfel, în mai multe feluri ati rãmas în afara din tot ceea ce sa întîmplat în jurul vostru, în timp ce ati stat îndepãrtati, în micul vostru balon de dezarmonie. Pentru cã sunteti bine constienti de tulburãrile pe care le-ati suportat, în timpul evolutiei voastre, care a avut în multe feluri evenimente izolate. Asta este, ei au trebuit sã meargã prin acelasi balon, neafectati de ceea ce se petrecea acolo, în partea exterioarã a acestei subtiri membrane, în toate momentele.
  3. Pentru cã ceea ce a fost acolo, a fost tot ceea ce puteati visa si încã si mai mult,  si în cazul în care omenirea ar fi putut vedea întregul scop a ceea ce avea loc, aceasta a fost acolo în toate momentele, chiar dacã voi ati privit în necunoscut si nu ati vãzut altceva decît stelele strãlucitoare de pe firmament. Si astfel, v-ati tîrît cu greu mai departe, fãrã o altã veste cã existã mai mult decît acolo (unde vã aflati), gata pentru a face cunostinta voastrã în tot felul de moduri. Si asa cum v-ati tîrît mai înainte, ati început sã vã schimbati directia drumului vostru într-un asemenea mod, cã a început sa vã ameninte întraga existentã. Si astfel, a fost luatã o decizie, cã acest balon va începe acum treptat sã se spargã, în scopul de a lãsa aerul proaspãt si cu adevãrat Lumina sã intre, care va ajuta într-adevãr omenirea sã-si gãseascã un drum mai bun pentru a înainta, si într-un mod care va aduce un enorm beneficiu, nu numai pentru voi , însã pentru Toatã Creatia. Si astfel decizia a fost luatã, si voluntarii au venit pentru a începe sã se facã deschideri în acest ceas, aceastã membranã, care a izolat omenirea de orice altceva. Si VOI sunteti acest voluntari, voi sunteti acei care ati luat asupra voastrã sarcina de a strãpunge prin aceastã scoicã a acestui aparent rezistent –la toate,  zid, de negare, care stãtea între voi si restul dintre noi, si care a stat între voi si adevãratii Voi. Si astfel, asta este exact ceea ce ati fãcut, si acum, nu mai existã acest etans - sau mai degrabã acest apucãtor strîns-de luminã, containerul care a pãstrat omenirea jos si în afara a orice altceva. Acest container vechi  a fost fãcut în zdrente, si singurul lucru care încã a rãmas din el, este amprenta destul de profund tipãritã în mintile atîtor membrii ai omenirii. Pentru cã asa cum vorbisem mai înainte, chiar atunci cînd peretii unei închisori sunt demontati, este nevoie de ceva timp, pînã cînd prizonierii vor întelege si vor accepta faptul cã ei nu mai sunt prizonieri, deoarece mintile lor sunt atît de obisnuite de a vedea acest zid în fata lor, încît ei vor continua sã creadã cã el se gãseste acolo, chiar atunci cînd nu mai este.
  4. Deci, de aceea noi spunem, cã este de o maximã importantã sã cãutati sã descoperiti acest teren arid care a fost lãsat gol în interiorul vostru, acum cã vechii inhibitori au fost îndepãrtati. Deoarece dacã nu veti cãuta acest nou teren si îl veti lua în stãpînire, el va continua sã stea acolo, sterp si lipsit de viatã, în loc sã fie transformat într-un paradis minunat al noului, în crestere cu fiecare ocazie care va veni. Si cum vei pãsi în acest nou teren de care sunteti domni si Creatori ? De ce, pur si simplu permitîndu-vã sã recunoasteti fatul cã aceasta este acolo. Vedeti voi, voi v-ati nãscut cu legãturi la ochi, asa cum omenirea a fost generatii dupã generatii, si ca atare, v-ati obisnuit sã vedeti numai ceea ce se aflã în linia limitatã a voastrã de viziune, si tot restul în afarã de asta, a încetat de a mai exista. Si cînd spunem „ linia de viziune”, ne referim la tot ceea ce se aflã în întreaga gamã de perceptie, fie aceasta prin ochii, urechile, nasul, tactul, si cu adevãrat, fiecare mod prin care voi puteti percepe, ceea ce vã înconjoarã.
  5. Amintiti-vã, omenirea a avut un mod foarte limitat de a privi lucrurile, si acum, cã vãlul iluziei a fost ridicat, voi toti sunteti gata de a începe sã simtiti ceea ce a fost ascuns de la vedere se pãrea, cã pentru întotdeauna. Si astfel veti avea cu totii nevoie de a fi putin împinsi, pentru ca sã vã lãsati sã fiti aruncati în acest ocean de noi realitãti, realitãti care depãsesc de departe tot ceea ce ati vãzut cu modul uman de a privi lucrurile. Pentru cã aici sunt atît de multe de vãzut, nu numai printre liniile acestui mesaj, însã printre liniile  a tot ceea ce vã înconjoarã. V-ati obisnuit sã atribuiti la toate o valoare nominalã, însã acum, vã reamintim sã mergeti mai departe, mai profund decît asta. Pentru cã, este în zona profundã cã se aflã locul unde le veti gãsi pe toate, în zona profundã se aflã realitatea. Se pare cã la început va fi tulbure si neclarã, pentru asta aveti nevoie de timp pentru ca sã vã reajustati viziunea acestui nou set de ochi, pentru cã este despre asta cã vorbim aici. Pentru cã aveti nevoie sã vã reamintiti vouã însivã de a vedea ADEVÃRUL a ceea ce voi sunteti acum, si a vedea în spatele acestor usi îinchise, si în jurul colturilor, care par a sta în calea voastrã.
  6. Din nou se pare cã vorbim în ghicitori, însã aceasta este pur si simplu un efort de a vã oferi un mic fragment, pentru ca sã lãsati aceste pretexte vechi cu privire la ceea ce sunteti cu ADEVÃRAT. Vedeti voi, acest inhibator si vechi mucegai, în care ati fost aruncati pentru a locui în acest corp uman, este acea dificultate de a se elibera pe sine însusi din el, pentru cã el a lãsat o asemenea amprentã în voi, cã ati uitat pur si simplu adevãrata mãretie si aptitudinile propriei voastre fiinte strãlucitoare. Si asa, acum sunteti apti pentru a pãsi pe propriile urme vechi, chiar cînd o nouã stradã a viitorului se aflã în fata voastrã, gata de a fi parcursã cu o mare vitezã.
  7. Asa cã din nou spunem, aruncati departe vechile notiuni, si pãsiti în realizarea adevãratei voastre mãretii, lãsînd la o parte toate notiunile vechiului, de îndepãrtare si deconectare. Asta a coborît atît de adînc în voi toti, cã este nevoie cu adevãrat de destul efort pentru a lupta cu voi însisi îndepãrtîndu-se de aceastã imagine veche a voastrã, ca niste simple fiinte omenesti într-un corp locuind într-o lume plinã de dezastre în curs de a fi realizate. Dacã vã lãsati sã fiti prinsi de aceste cadre vechi, nu veti deveni altceva decît niste tipare vechi decolorate agãtate pe pereti, încadrate încã în cadrul acestor limite vechi ale umanitãtii. Voi trebuie sã vã eliberati complect de toate aceste subordinãri si subjugãri ale vechiu-lui, si sã iesiti din acele cadre si sã plutiti cu adevãrat liber în acest nou curent de aer, ca o pasãre suind fãrã efort în sus, suportatã de cãtre aer, el însusi.
  8. Stim cã acest lucru va suna mai mult decît un pic dificil pentru multi dintre voi, pentru cã vã puteti simti ca niste copii care sau luptat la o parte de unicul lor suport, în timp ce încã sunt nesiguri de propriile lor picioare. Însã sã nu vã faceti griji dragilor, voi aveti picioare ca sã vã poarte oriunde veti avea curajul sã vã aventurati, si aveti spiritul care vã va purta atît de departe cît puteti sã vã gînditi si încã mai departe, si voi aveti iubirea si sprijinul de la toti si fiecare dintre noi, stînd aici, chiar în afara resturilor acestui vechi balon al vostru, cu bratele deschise, gata pentru a vã îmbrãtisa, cînd veti îndrãzni sã dati primul pas sovãitor în afara propriei voastre zone de confort. Pentru a aminti, cã, despre asta este vorba în toate, a îndrãzni sã mergeti acolo unde NICIUN om a fost mai înainte, si ca atare, provocarea este într-adevãr mare. Însã nu este mai mult decît oricare alta, ca voi sã puteti sã o învingeti cu un succes rãsunãtor, pentru cã asta este ceea ce ati venit aici sã faceti, si avem încredere cã va fi exact ceea ce cu totii veti face. Însã exact ca un pui de pasãre, cocotat pe marginea cuibului, si cãruia i se pare cã stã la o înãltime ametitoare, tentatia de a se organiza un pic mai mult , înainte de a plonja în necunoscut si nejudecat, este cu adevãrat puternicã, si asta veti face instinctiv cu totii, a încerca sã vã agãtati un pic mai mult înapoi. Si pentru asta este cã noi ne gãsim aici, pentru a vã da un mic impuls din spate, si sã auziti aceastã voce în auzul vostru spunînd SÃRI ! Acum, a sosit timpul sã faceti exact asta, asa cã dacã aveti nevoie de ceva pentru ca sã vã agãtati, pentru ca sã vã ajute sã faceti asta, aveti sperantã în viitor, nu în trecut, pentru cã trecutul va încerca sã vã pãstreze pentru a asta, pe aceeasi bordurã pentru întotdeauna.

Parte superior do formulário
by Aisha North on 16 January, 2014.


Traducere : Florica

Thursday, February 27, 2014

Bine ați venit la Reuniunea în jurul Lacului, Duminică 02 Martie 2014

Bine ați venit la Reuniunea în jurul Lacului, Duminică 02 Martie 2014
Dragi prieteni!

Mîine, Duminicã 2 Martie, avem o altã Gathering (Reuniune) sosind la 21:00 ora Oslo, si aceasta este ceea ce CC’ii voiau sã ne împãrtãseascã asupra acestui subiect:

“ Asa cum stiti,. Aceste întîlniri pe care voi le înscenati la intervalle regulate sunt de o maximã importantã, nu numai pentru voi, personal, însã de asemenea pentru întreaga creatie, si motivul pentru asta este simplu. Pentru cã, asa cum voi luati loc, pentru a reafirma legãtura voastrã cu aceastã rede de ameliorare a vietii, voi serviti de asemenea de ancorã pentru aceste energii înalte, pentru a deveni conectat nu numai pentru configuratia voastrã personalã, însã de asemena pentru Lume în general.

Friday, February 21, 2014

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 386

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 386  14 Ianuarie 2014

Asa cum poate ati observat deja, fluxul si refluxul acestor valuri de energie vã influenteazã în moduri mult mai diferite decît înainte, si pe bunã dreptate. Pentru cã voi nu ati atins doar un fir de pe aceastã tavã, al acestui proces în curs de re-conectare si v-ati amintit de diferitele aspecte care compun adevãratul voi, însã ati reusit sã luptati pentru a se îndepãrta de influentele si frecventele modurilor vechi si depãsite.

Thursday, February 20, 2014

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 385

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 385  12 Ianuarie 2014

Asa cum timpul continuã sã accelereze, veti simti cu totii la un moment dat, ca si cînd ati fi pierduti în spatele vãlului, zicînd asa, si veti simti cu totii cã ajungeti la un punct în care persoana care voi gîndeati cã sunteti, se pare cã dispare într-un aer subtire, si pe bunã dreptate. Pentru cã voi nu sunteti mai tangibili decît aerul el însusi, dacã vã gînditi la el, pentru cã sunteti fãcuti din acelasi material ca si aerul. Într-adevãr, voi sunteti o colectie de particule plutind strîns împreunã, formînd corpul care pînã aum, l-ati definit ca fiind voi. Însã voi nu sunteti acest corp, de fapt, voi pur si simplu locuiti acest corp, la fel ca un mic crustaceu care va gãsi o cochilie goalã, de adãpost, pentru o anumitã perioadã de timp, pînã cînd cochilia devine prea strîmtã, si va trebui sã se mute, cu scopul de a se putea dezvolta ceva mai mult. La fel este si cu voi, asa cum sunteti într-adevãr ceva cu adevãrat mai vasti, în asa fel cã doar o parte din voi,  poate locui în aceastã micã formã corporalã, pe care o numiti corpul uman. Însã acum, multe s-au schimbat, si deci, o parte mult mai mare a ceea ce poate fi definit ca voi, adevãratul voi care sunteti, poate fi acum adãpostit în cadrul acestei asa zise forme fizice, si astfel, de data aceasta, nu este nevoie sã faceti o evadare din el, în scopul de a creste si mai mult.

Wednesday, February 19, 2014

15.02.2014 Partea 198 - ZÃPADA FALSÃ


ZÃPADA FALSÃ

si Dumnezeu Mama/Tatãl dezvãluie mai mult despre rolul nostru în Proiectul Ceresc. (Partea 198)


Via  Kathryn E. May, 15 Februarie 2014


Dragilor, voi vã puneti toti întrebãri referitor la «zãpada falsã» care a cãzut peste Statele-Unite. Ea acoperã solul fãrã sã creeze bãlti mult timp, si dacã faceti un bulgãre de zãpadã cu mîinile voastre, rãmîne grãsime. Dacã faceti un bulgãre de zãpadã compactã si îl puneti deasupra unei flãcãri, veti astepta de la 12 secunde la trei minute, înainte ca sã vã dati seama cã nu existã decît o ideia unei picãturi de apã. Fãceti acelasi test cu ghiata din frigiderul vostru si veti vedea o enormã diferentã.

Da, ea este «bizarã»; asa cum anumiti dintre voi ati remarcat. Ea contine elemente care nu au fost vãzute niciodatã în zãpadã mai înainte, cu toate cã ploaia are anumiti componenti asemãnãtori ai acelor observati în aceastã zãpadã. Din fericire, în tot jurul lumii, oamenii încep sã remarcheze aceastã zãpadã ciudatã. Sperãm cã rezultatele vor fi pe larg publicate în sãptãmînile viitoare.

Este vorba de o tentativã de ultimã sansã a guvernului mondial tãcut – acel care a exersat adevãrata putere timp de numeroase generatii. Ei sunt disperati, si îsi aratã adevãratele lor intentii «scotînd jocul lor major». El este conceput pentru ca sã vã simtiti submersi de fricã si teroare, fiind prezentat unor persoane necunoscute si anonime care lucreazã la distrugere si al mediului vostru. Este de presupus sã responsabilizati pe cei pe care i-ati ales, bineînteles, pentru cã sunt ei acei care sunt însãrcinati sã controleze lucrurile.

Vedeti, este vorba de o încercare foarte vastã pentru a scufunda pe fiecare într-o stare de fricã, de neîncredere, si pentru a termina, un sentiment de disperare. Este în acest moment cã simptomele fizice sunt de presupus sã-si facã aparitia, fãcînd ca fiecare sã meargã la medic pentru a avea medicamente si pentru a combate aceste boli misterioase, care sunt destinate a lovi un mare numãr de persoane. Un « tratament» farmaceutic, sau o «curã» va fi atunci descoperitã pentru a vindeca aceste boli, furnizînd o manã de miliarde de dolari de beneficiu societãtilor farmaceutice si reprezentantilor lor, în timp ce populatia de purcei de India vor cãdea pradã bolii si disperãrii.

Este oribilul tabloul care era prevãzut pentru Fiintele mai putin rezistente ale Pãmîntului. Persoanele de la putere vor crede cã se vor putea proteja, bineînteles, în timp ce restul populatiei avea sã disparã. Ei si-au construit adãposturi subterane, rezerve de apã relativ purã, si cele mai bune îngrijiri medicale. Desigur cã cest lucru cã este tîmpit – ei cred cã pot învenina Pãmîntul si cã vor scãpa nepedpsiti. Ei ar trebui sã dispunã de asemenea de o solutie de schimb, în cazul în care ar trebui sã scape – si este cauza pentru care au dezvoltat mari programe spatiale si nave spatiale, pentru a-i duce pe Lunã si pe bazele altor planete.

Cu ajutorul miilor de miliarde de dolari, care sau evaporat în timpul Rãzboiului din Irak, enormele profituri obtinute din  rãzboaile precedente, si din bolile care au rezultat din ingineria medicalã. Ei au finantat cu bani aproape nelimitati, contribuabilii tehnologiilor secrete în stiinta spatialã, complect ascunsã ochilor publicului. Era necunoscutã de majoritatea reprezentantilor alesi ai Congresului, în afara unora bine plasati, care asigurau cã informatia rãmînea clasatã top secret, mai ales dacã ea se referea la bunãstarea populatiei.

Noi vã vorbim despre aceste lucruri, nu pentru ca sã vã speriem, însã pentru ca sã vã împingem sã faceti mai mari eforturi pentru a relua în mîinile voastre destinul vostru, si acel al prea-iubitei voastre Mame Pãmînt, folosind unealta cea mai puternicã din Univers, IUBIREA. Folositi aceastã informatie pe care v-o comunicãm pentru a trezi inimile voastre, pentru a reanima în voi memoria libertãtii si a bucuriei, pe care o veti recupera cu propriile mîini ale voastre, cu ajutorul inimilor voastre si a spiritelor voastre. De data aceasta, nu vã veti mai bate pentru libertatea voastrã – dimpotrivã. Noi am pus bazele succesului vostru cu puterea Creatiei.

Sunt propriile voastre puteri creative care vor cîstiga partida – aptitudinea voastrã de a crea forme de energie, care vor învinge Întunericul în toate expresiile sale, fie în boalã, un sistem politic si social opresiv, sau o putere militarã presupusã. Nimic nu poate opri valul de miscare cãtre Luminã, care a invadat acum planeta. A fost decretat de cãtre Creatorul Suprem cã Pãmîntul nu va mai fi niciodatã distrus, si cã umanitatea va învinge Întunericul, care a fãcut-o sã sufere timp de mii de ani. Veti beneficia de ajutor de mai departe, însã nu veti fi controlati sau limitati.

Voi, dragilor, ati decis aceastã Transformare monumentalã, si ati fãcut-o posibilã, venind aici, viatã dupã viatã, pentru a tine flacãra luminii pentru semenii vostrii, revenind curajosi, chiar în circumstante imposibile, pe baza credintei voastre în bine si bucurie, care ar putea fi restaurate pe draga noastrã Mamã Pãmînt. Si va fi astfel.

Timpul Marii Schimbãri a sosit în sfîrsit. Existã puternice Familii de Luminã pe planetã care au împãrtãsit  viziunea voastrã de Pace, Armonie si Iubire infinitã. Ele au dat din timpul lor, din energia lor, si rezervele lor, pentru ca începutul primului val al Fondurilor de Prosperitate sã fie posibil. Veti fi surprinsi descoperind cã ajutorul vine de la izvoarele cele mai neasteptate pe drumul vostru, ridicînd atunci vibratia voastrã, pentru a face experienta esentei Iubirii Pure. Nu vã pierdeti fortele, nu vã pierdeti Credinta, dragilor. Timpul vostru a venit.

Fortele Întunericului trebuiau sã fie neutralizate înainte ca binecuvîntãrile voastre materiale sã poatã fi distribuite. Dacã nu, asta nu ar fi fãcut decît sã amplifice conflictele si controlul secret asupra rezervelor militare si financiare ale planetei, dacã Fortele întunericului nu ar fi fost identificate, momite si prinse în plasa acestei lovituri care constituia o parte esentialã a re-evaluãrii divizelor. Era vorba despre un plan magistral, gîndit cu grijã si executat cu rãbdare, etapã cu etapã. Succesul remarcabil al acestui plan si detaliile vã vor fi dezvãluite în curînd. Bineînteles, noi nu putem dezvãlui cum si pentru ce fiecare etapã era conceputã si executatã. Este evident cã nu se fac publice elementele unei lovituri de stat montate, altfel nu ar reusi.

Acei dintre voi care fac experienta unei ridicãri a Vãlului, au simtit cã ceva în stil mare avea loc, si au simtit trezirea amintirilor lor, referitor la prezenta lor aici. Voi nu aveti probabil constiinta particularitãtilor a ceea ce avea loc, si a felului în care aceasta avea sã se desfãsoare, însã voi vã simtiti în rezonantã cu cuvintele noastre, pentru cã noi v-am condus etapã cu etapã, prin mecanismul înãltãrii vibratiilor, în pregãtirea Asscensiunii si si mai departe. Era intentia noastrã – de a crea o recomandare etapã cu etapã, zi dupã zi, pentru ca voi sã puteti simti prezenta noastrã, si a sti cã trezirea voastrã este realã, cã lucrurile pe care le vedeti producîndu-se în jurul vostru, sunt reale, si cã nedreptãtile pe care le-ati trãit, erau de fapt rezultatul unui plan director al Întunericului, pentru cucerirea controlului planetei.

Acei care rîd, care iau aceastã «teorie a conspiratiei» în bãtaie de joc, ca scuzã pentru a ignora semnalele de alarmã, fac pur si simplu jocul acelora care au creat Întunericul. Nu se demonstreazã inteligentã ignorînd dovezile care au fost cu rãbdare constituite si prezentate. Nu mai mult decît de a crede pur si simplu în ceva, deoarece acest lucru a fost spus si repetat de mai multe ori. Voi veti trece cu totii printr-o perioadã de cercetare si studiu. Va trebui sã mergeti dincolo de presentãrile preliminare, pentru a face propriile voastre cercetãri.

Existã un exemplu foarte bun al acestei necesitãti, în experienta voastrã actualã. Zãpada a cãzut în cantitãti istorice în Estul Statelor-Unite,în timp ce Vestul trãieste o secetã istoricã. Trasee de rãspîndire «chimicã» au umplut cerul în aceste regiuni, trasînd un fel de tablã de sah pe cer. Vi se povesteste cã nu este vorba decît de trasee aeriene de condensare, lãsate de cãtre avioanele liniilor obisnuite. Dacã credeti asta, ati fost cu totul înselati. Este atît de usor pentru orice persoanã interesatã sã descopere, cã traseele aeriene sunt supravegheate cu grijã, si concepute de mod ca aparatele sã nu se încruciseze la aceeasi altitudine. Centrele de control al traficului aerian nu ar autoriza niciodatã asemenea modele de trafic pentru liniile comerciale.

Vi sa spus oficial cã HAARP era de fapt, un sistem de supraveghere meteorologicã, si cã norii puteau sã formeze germeni cristalizati, pentru a produce ploaia. Dacã este adevãrat, de ce au permis ei aceastã secetã devastatoare sã continue ? De ce nu existã o explicatie oficialã pentru lipsa de rezultate eficiente, atunci cînd existã evidenta traseelor în permanentã pe cer, deasupra întregii tãri ? Nu ar fi asta o dovadã concludentã, luînd în consideratie faptele, cã rezultatul imediat al traseelor de rãspîndire chimicã este efectiv ceea ce noi vedem cã se produce imediat dupã aparitia lor ? Ceea ce ar cere, bineînteles, ca voi sã voiti sã vã vã treziti bine spiritul la posibilitatea, cã existã efectiv un grup la putere, care este la originea acestei secete, si a inundatiilor, pe care le vedeti cã se produc împrejurul lumii.

Voi protestati: « Însã asta nu are nici un sens ! De ce cineva ar vrea sã distrugã recoltele ( în Vest) si sã provoace oprirea unuia dintre cel mai mari centre de afaceri de pe Pãmînt ? » De ce de fapt ? Voi ati înteles termenul: « Urmãriti traseul banilor. » Atunci, fãceti-o !. Cine ar  profita de esecul recoltelor de cereale, care sunt în culturã la ora actualã, în timp ce substrag în simultan intreprinderile lor de la investigatiile si urmãririle în curs ? Producãtorii tehnologiilor OGM (Organisme Genetic Modificate) si uzinele lor agricole foarte profitabile, pe care ei le alimenteazã. Sunt în joc miliarde de dolari. Persoanele se trezesc la adevãrul cã aprovizionarea lor cu alimente, este periculoasã si toxicã pentru umanitate, si cã este controlatã de cãtre societãti puternice, putin numeroase.

De acum înainte, în afarã de a urmãri traseul banilor, voi trebuie de asemenea sã urmãriti acela al legislatiei promulgate si aplicate de cãtre guvernele întregii lumi. Recoltele OGM au fost interzise în mari regiuni împrejurul lumii, si actiuni au fost intreprinse în mici colectivitãti de-alungul Statelor-Unite, în absenta reactiei din partea Congresului. Piata acestor creatii nelegiuite s-a gãsit redusã. Pare logic sã se ancheteze, de ce zonele celei mai mari vulnerabilitãti sunt supuse acestor practici, si mai ales acelea care fac obiectul acestui ultim «dezastru ambiental ?»

Vã recomandãm sã vizionati filmul « Thrive », dacã doriti sã aveti cunoasterea de bazã a debutantului, pentru a întelege ceea ce se petrece pe draga voastrã planetã în aceastã sãptãmînã, aceastã lunã, acest an. Era o luptã între Luminã si Întuneric. Voi v-ati gãsit în centrul acestei lupte. Cum puteti sã rãmîneti adormiti, în timp ce destinul întregii voastre populatii – oameni, flora si fauna – întregii voastre planete este în curs de a se decide ?

Voi aveti noroc, dragii mei, de a beneficia de asistenta Companiei Cerurilor, în aceastã luptã. Prin asta, noi întelegem tot grupul de Maestrii Ascensionati (Înãltati), a Arhanghelilor si a Maestrilor încarnati, care se gãsesc acolo (pe Pãmînt), pentru a vã ajuta. În plus a acelora care au dedicat Lumina lor eternã succesului acestui proiect, voi sunteti de asemena asistati de mari Legiuni de Frati si Surori Stelare, sub privirea afectuoasã a Comandantului Ashtar. Toti au venit sã vã ajute, fie aducîndu-vã Lumina lor sau contribuind la neutralizarea tehnologiilor Fortelor Întunericului, sau participînd la vindecarea voastrã fizicã si mentalã.

Tot Multiversul si-a asociat energiile sale în aceastã perioadã a Ascensiunii. Voi sunteti în curs de a fi înãltati, literalmente, într-o nouã dimensiune, însã este un lucru care nu poate fi fãcut în locul vostru, nici pentru voi. Voi, « fortele pe teren » , sunteti componentul crucial în reusita acestei misiuni. Fãrã prezenta voastrã aici, în corp omenesc, primind Lumina si transmitînd-o Mamei Pãmînt si tuturor creaturilor sale, evolutia iubitei voastre planete nu s-ar putea face. Noi vã trimitem Iubire, infinitã si purã. Voi trebuie sã o primiti si sã o folositi pentru ca sã vã ridicati (înãltati) pe voi proprii, si unii pe altii.

Cu mult timp în urmã, voi v-ati alãturat nouã si lui Sananda * , si lui Sanat Kumara, si acelora provenind de pe Venus, pentru a îndeplini aceastã onorabilã si ambitioasã misiune. Ea se întinde mult mai departe decît voi puteti sã vã imaginati. Nu este vorba numai de o misiune destinatã sã învingã rãul, si sã recupereze Planeta Pãmînt. Este de asemenea prevãzut ca el sã serveascã de laboratoriu, pentru a recupera si restaura toate Fiintele în Lumina lui Dumnezeu. Asta include Fortele Întunericului, care au creat problemele teribile, pe care le trãiti acum. Aceasta nu fãcea parte din misiunea noastrã de a distruge, sau de a ucide autorii acestor suferinte pe toatã suprafata Pãmîntului, si în alte sectoare ale lumilor inferioare. Asta a fãcut întotdeauna parte din misiunea noastrã de a vã aduce salvarea voastrã, si de a restaura Fortele Întunericului, care erau de asemenea copii nostrii dragi, creatia inimilor noastre.

 Voi ati fost echipa de muncitori ai Luminii în liniile frontului acestui plan, încarnîndu-se printre Fortele Întunericului, oferind chiar corpul vostru ca adãpost pentru Reptilieni, al cãrui ADN era restaurat prin experienta încarnãrii unui corp uman afectuos. Voi sunteti la curent cu acest program, încheiat cu succes acum, care a fost scris si explicat în August  2013, în mesajele noastre, si în emisiunile de radio. Asta nu era decît începutul.

Voi sunteti implicati acum, într-un altul din aceste programe – lovitura de stat montatã, care a fost conceputã pentru a atrage si a captura pe cei mai lacomi si puternici din Pãlãriile Negre. Voi ati propus sã investiti banii vostrii cu greu cîstigati, rãbdarea voastrã si Credinta voastrã, pentru a servi de momealã, si pentru a face parte din re-evaluarea divizelor, cu promisiunea împãrtãsirii de mari bogãtii. Nu ar fi putut sã fie încheiat cu succes, fãrã participarea voastrã în mare numãr. Voi ati înfruntat întelepciunea popularã si « bunul simt » financiar, pentru a lua parte la acest proiect, care a fost calificat de ilogic, de înselãciune si si mai rãu. Si astfel voi ati creat schema, ati construit accesoriile si pus capcanele, lîngã dragul vostru si mult calomniat Tony TNT, cu scopul de a atrage ursul la miere, asa cum ati spune.

Asta a fost un succes, mai departe de orice sperantã. Acei care voiau sã bage mîna lacom pe binecuvîntãrile voastre, pentru a le folosi si mãri puterea lor asupra voastrã, au fost înconjurati, si vor fi acuzati si urmãriti pentru crimele lor. Acelasi lucru se va întîmpla cu autorii actualelor « probleme climatice ». Este vorba despre un consortiu de conspiratori care sperau sã-si strîngã menghina asupra întregii populatii, punîndu-vã în genunchi prin foame, sãrãcie si boalã. Voi ati contribuit la fiecare etapã a drumului, inclusiv prin discutiile voastre pline de viatã si dezbaterile de la internet.


Acum, dragii nostrii copii, felicitati-vã unii pe altii în Iubire si Compasiune. Trimiteti valuri mari de Iubire acelora care au fost atrasi în stãrile de vibratii inferioare, la care au luat parte voluntar cu liberul-arbitru al lor. Împreunã vã veti înhãma la sarcinã în bucurie si triumf, în timp ce noi terminãm faza finalã a aceste minunate intreprinderi – iesirea din disperare si din privare, a întregii rase omenesti, si în recunostinta tuturor creaturilor aeriene, terestre si maritime, precum si a iubitilor vostrii Frati si Surori ai Luminii.

Vã îmbrãtisãm cu Bucurie, ne bucurãm de marele trimf al vostru, si vã Iubim mai mult decît (pot spune) cuvintele. Împreunã, noi suntem victoriosi, în puterea Iubirii noastre.

Noi suntem Dumnezeu Mama/Tatãl, împreunã cu toatã Compania Cerului, în serviciul Creatorului Suprem, care este Creatorul Tuturor.  


* Isus = Sananda

Via Kathryn E.May, 15 februarie 2014,  11H00 EST.
Acest text este autorizat sã fie copiat respectînd scrupulos totalitatea textului, fãrã nici o modificare, si indicînd canalul si site-ul web al lui Kathryn E. May ©


Traducere Florica
Traducere: FLORIKA

Tuesday, February 18, 2014

13.01.2014 - Partea 191, Mother/Father God

Partea 191
Mother/Father God

Transcris de  Kathryn E.May
Ianuarie 13, 2014 la 1h00
Mont Shasta, CA


Suntem perfect constienti la ce punct pot fi nemultumiti multi dintre voi, cînd vi se anuntã în fiecare sãptãmînã, cã va fi sãptãmîna în care Fondurile de Prosperitate vor fi puse la dispozitia Lucrãtorilor Luminii. Noi stim de asemenea cîti dintre voi si-au epuizat rezervele lor într-un mod în care nu l-ati fi fãcut dacã nu ati fi avut încredere în faptul cã fondurile vor fi în curînd distribuite. 

Noi întelegem cã este o chestiune de credintã cã voi folositi reservele voastre liberal si generos, pentru a face plãcere familliilor voastre, vouã însivã si altora. Multi dintre voi au lucrat la ceea ce voi iubiti fãrã a fi plãtiti, sau în a fi prea putin plãtiti. Voi sunteti persoane de talent pline de recursuri, si ati fi putut cîstiga salarii confortabile, dacã ati fi urmat calea banului, în loc de calea spiritualitãtii. 

Aceasta a trezit multã neliniste în sînul comunitãtii lucrãtorilor luminii, a sti cã sunt numerosi acei gata în a-si pierde casele lor, a-si închide societãtile lor, si în a renunta la multe lucruri cu scopul de a urma participarea lor la marele proiect – lucrînd în ei însisi, propunînd sã serveascã pe altii, si urmãrind învãtãturile lor cu scopul de a-si ridica vibratia lor, în pregãtire pentru Ascensiune.

Sunt într-adevãr chestiuni onorabile. Este o cale care a fost urmatã de cãtre cãlugãri, rabini, preoti, religiosi si cecetãtorii spirituali a oricãrei credinte, din noptile timpurilor, si este aceea care este cea mai importantã la ora actualã. Aceastã tranzitie, de o bogãtie relativã ( comparatã cu cea mai mare parte din lume), cãtre conditii foarte modeste, este un soc pentru oricine care a fost obisnuit cu atractia si luxul clasei medii. Nu este ceea ce vã asteptati cînd v-ati lansat cu curaj în cãutarea voastrã de «a vã gãsi pe voi însisi.»

Noi vã încurajãm acum, dragilor, sã vã urmati drumul. Palierul cel mai dificil al urcãrii va fi cînd veti ajunge la aria de odihnã a 7/8-lea al destinatiei voastre. Curcubeul vã va aduce Comoara împodobitã de aur, sau cãlãtoria voastrã se va termina în deziluzie ? Fondul de premiere va fi într-adevãr de aur, sau ceva mai pretios si minunat, ca o revelatie sau o viziune a unui viitor glorios ?

Folositi acest timp, pentru a trece frontierele pe care cultura voastrã le-a trasat, pentru a vã separa. Ajutati pe vecinii vostrii, la fel ca si pe prietenii si membrii familiei voastre. Împãrtiti ceea ce posedati, chiar dacã este putin. Vã veti aminti povestea supei de piatrã, cînd fiecare adãuga putin la supã, si aceasta a devenit o experientã cu adevãrat delicioasã. Vã gãsiti în aceastã situatie acum, dragii mei. Scufundati-vã în adîncimile inimilor voastre pentru a gãsi noi solutii problemelor pentru a le face fatã. Veti descoperi cã dificultatea este mai putin penibilã de suportat cînd este împãrtãsitã. 

Voi ati fost cu totii formati pentru a fi independenti si autonomi. Nu este o rea alegere în sine; pur si simplu asta nu functioneazã în toate circumstantele. În timpul rezervelor strîmte, asta a fost întodeauna Calea Bunã de împãrtãsit, de a uni fortele, a se reuni, si a se sutine reciproc în prietenie si în Iubire. Asta nu a fost niciodatã asa de important ca acum. 

În curînd, schimbãrile de-alungul planetei vor sosi, mai repede si mai brutale, decît vi le-ati fi putut imagina. Noi am declarat cã NOI NE-AM SÃTURAT sã asteptãm ca guvernele separate si familiile conducãtoare sã vinã sã recunoascã cã S-A TERMINAT. 

Niciodatã oamenii de la putere vor fi autorizati sã fomenteze rãzboaiele, provocînd atacuri sub false pretexte, si alimentînd motive pentru a sustine agresorul, indiferent de circumstante. Era o formulã simplã si eficace – care cere numai multi bani si cîteva tulburãri pe teren, pentru a incita la violentã. Este un lucru usor în numeroase locuri din lume, ca în Orientul-Mijlociu, unde temperamentele au fost încãlzite la extrem, timp de secole.

Este ceea ce ati numi o turnurã foarte simplã – aceastã formulã pentru a atîta focurile rãzboiului. Asta nu cere decît un pic de reflectie, putine cunostinte ale adevãratelor intrãri si iesiri a beligerantilor implicati. A fost suficient sã se vîndã arme suficiente fiecãrei pãrti, pentru a sãrãci guvernele si oamenii, de a spune celor douã pãrti cã ei au dreptate si cã ei au ajutorul vostru, si de lãsa despotii si golanii celor douã pãrti sã execute ordinile voastre. O datã ce cele douã tãri sunt epuizate, sau cã una a cucerit pe alta, voi puteti sã mergeti, si sã acaparati resursele lor pe o bucãticã de pîine, pentru a rambursa pe cei pe care i-ati înarmat, si voi puteti sã luati controlul economic si politic al întregului teritoriu, fãrã ca mãcar sã pãrãsiti birourile luxoase a bãncii voastre din New-York, sau Paris, sau Londra.  

Acest truc usor de acaparare a puterii internationale, nu va fi autorizat sã continue. Toti participantii acestui joc de-a pisica si soarecele, ne sunt bine cunoscuti, si vor fi arestati pentru a fi judecati, sau în cazurile cele mai grave, vor fi transferati pe o altã planetã care a fost pregãtitã în intentia lor. Ei vor avea posibilitatea de a trãi în comunitãti, constituite de cãtre oameni ca ei, unde forta brutalã este legea, si unde ei pot trãi viata lor fãrã influenta linistitã a lucrãtorilor luminii, pe care i-au dispretuit anterior.

În arena acestui primitiv si invaziv distrugãtor de pace, diplomatia purã va pãrea dificilã, nemaipomenit de complexã si plinã de probleme. Este advãrat cã pacea nu avea decît putine sanse, atîta timp cît Fortele Întunericului se îmbogãteau cu rãzboaiele lor. Acolo unde putea sã prospere, era redusã la neant de cãtre coruptie, santaj, amenintãri si extorsiune. Oameni bine intentionati pe teren, inimi si suflete, au încercat sã restaureze pacea, pentru a se vedea învinsi de cãtre detinãtorii rezervelor aproape nelimitate, care destruiau totul ceea ce venea la Luminã. Si totusi dragii nostrii lucrãtorii ai luminii, au continuat sã persevereze si sã roage pentru ajutorul nostru. 

Si deci a fost decis, cu ajutorul Creatorului Suprem, cã Planeta Pãmînt va fi eliberatã de gheara distrugãtoare a Fortelor Întunericului. Nu va mai fi autorizat ca ea sã sufere explozii nucleare, înveninãri chimice, extrageri din profunzimi si deforestarea muntilor. Armele nucleare au fost toate neutralizate, în mod permanent. Revãrsãrile toxice sunt în curs de curãtare cu ajutorul Fratilor si Surorilor noastre Galactice, si industriile care au torturat atîta pe draga voastrã Mamã Pãmînt, se vor gãsi în incapacitatea de a continua sã functioneze. Asta include acelea care produc alimente iesite din ingineria geneticã si îngrãsãminte chimice.

Regatul animal nu va mai fi autorizat sã sufere în grãdinile zoologice, fermele de crestere industrialã sau cu scopul de reproductie. Toate animalele vor fi eliberate, si transportate într-o împrejurime sigurã si confortabilã, unde vor putea sã se adapteze energiilor în schimbare. Ele îsi vor lua în sfîrsit locul lor ca prieteni liberi ai deplasãrilor lor, si locuitori pasnici ai planetei. 

Leul va putea însfîrsit sã doarmã lîngã miel, în Era de Aur a Planetei Pãmînt. Aceasta va fi posibil, chiar probabil, pentru cã toate animalele si toti umanii vor fi evoluat, pentru a se acomoda unui regim usor de legume, fructe si cereale.

Si cînd, întrebati voi, acest regat de basme va veni ? Într-o mie de ani ? El a început deja. Priviti în jurul vostru. Cerurile sunt mai albastre, oceanele mai clare din zi în zi. Nici un val de gunoaie nucleare toxice a esuat pe marginile vestului Statelor-unite, ca urmare a dezastrului din Fukushima. Ne-am însãrcinat cu asta.

Era prevãzut, pînã putin timp, cã etapele de schimbare se vor derula progresiv, începînd prin re-evaluarea divizelor, distributia Fondurilor de prosperitate de-alungul planetei, mai tîrziu Dezvãluirea prezentei galactice, în acelasi timp ca predarea adevãrului istoriei planetei voastre, si în sfîrsit aterisajul navelor si pentru a termina aparitia mentorilor, profesorilor si prietenilor. La sfîrsit, noile tehnologii provenind din civilizatiile mai dezvoltate ale Federatiei Galactice a Luminii vor schimba complect modul de viatã pe Planeta Pãmînt. 

A fost decis acum, cã conducerea afacerilor panetei Pãmînt, nu pot fi lãsate în grija acelora care se gãsesc la ora actualã la putere. Liberul-arbitru este un privilegiu si o responsabilitate, care au fost ne-respectate fãrã oprire. Hotãrîrile sunt întotdeuna luate pe baza rezultatului profitului cel mai important, decît pe acela al Celui Mai Mare Bine. NOI NU LE VOM MAI PERMITE. NICI NU VOM MAI PERMITE ABUZUL DE PUTERE PENTRU PROFIT SAU PUTERE.

Este Declaratia de Independentã a noastrã pentru poporul de pe Planeta Pãmînt. 

ASTA ESTE ADEVÃRAT.

Noi suntem al vostru Dumnezeu Mama/Tatãl.
  
http://www.whoneedslight.net/page/482699764

©  www.whoneedslight.org


Traducere: FLORIKA

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius