PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEWednesday, February 19, 2014

15.02.2014 Partea 198 - ZÃPADA FALSÃ


ZÃPADA FALSÃ

si Dumnezeu Mama/Tatãl dezvãluie mai mult despre rolul nostru în Proiectul Ceresc. (Partea 198)


Via  Kathryn E. May, 15 Februarie 2014


Dragilor, voi vã puneti toti întrebãri referitor la «zãpada falsã» care a cãzut peste Statele-Unite. Ea acoperã solul fãrã sã creeze bãlti mult timp, si dacã faceti un bulgãre de zãpadã cu mîinile voastre, rãmîne grãsime. Dacã faceti un bulgãre de zãpadã compactã si îl puneti deasupra unei flãcãri, veti astepta de la 12 secunde la trei minute, înainte ca sã vã dati seama cã nu existã decît o ideia unei picãturi de apã. Fãceti acelasi test cu ghiata din frigiderul vostru si veti vedea o enormã diferentã.

Da, ea este «bizarã»; asa cum anumiti dintre voi ati remarcat. Ea contine elemente care nu au fost vãzute niciodatã în zãpadã mai înainte, cu toate cã ploaia are anumiti componenti asemãnãtori ai acelor observati în aceastã zãpadã. Din fericire, în tot jurul lumii, oamenii încep sã remarcheze aceastã zãpadã ciudatã. Sperãm cã rezultatele vor fi pe larg publicate în sãptãmînile viitoare.

Este vorba de o tentativã de ultimã sansã a guvernului mondial tãcut – acel care a exersat adevãrata putere timp de numeroase generatii. Ei sunt disperati, si îsi aratã adevãratele lor intentii «scotînd jocul lor major». El este conceput pentru ca sã vã simtiti submersi de fricã si teroare, fiind prezentat unor persoane necunoscute si anonime care lucreazã la distrugere si al mediului vostru. Este de presupus sã responsabilizati pe cei pe care i-ati ales, bineînteles, pentru cã sunt ei acei care sunt însãrcinati sã controleze lucrurile.

Vedeti, este vorba de o încercare foarte vastã pentru a scufunda pe fiecare într-o stare de fricã, de neîncredere, si pentru a termina, un sentiment de disperare. Este în acest moment cã simptomele fizice sunt de presupus sã-si facã aparitia, fãcînd ca fiecare sã meargã la medic pentru a avea medicamente si pentru a combate aceste boli misterioase, care sunt destinate a lovi un mare numãr de persoane. Un « tratament» farmaceutic, sau o «curã» va fi atunci descoperitã pentru a vindeca aceste boli, furnizînd o manã de miliarde de dolari de beneficiu societãtilor farmaceutice si reprezentantilor lor, în timp ce populatia de purcei de India vor cãdea pradã bolii si disperãrii.

Este oribilul tabloul care era prevãzut pentru Fiintele mai putin rezistente ale Pãmîntului. Persoanele de la putere vor crede cã se vor putea proteja, bineînteles, în timp ce restul populatiei avea sã disparã. Ei si-au construit adãposturi subterane, rezerve de apã relativ purã, si cele mai bune îngrijiri medicale. Desigur cã cest lucru cã este tîmpit – ei cred cã pot învenina Pãmîntul si cã vor scãpa nepedpsiti. Ei ar trebui sã dispunã de asemenea de o solutie de schimb, în cazul în care ar trebui sã scape – si este cauza pentru care au dezvoltat mari programe spatiale si nave spatiale, pentru a-i duce pe Lunã si pe bazele altor planete.

Cu ajutorul miilor de miliarde de dolari, care sau evaporat în timpul Rãzboiului din Irak, enormele profituri obtinute din  rãzboaile precedente, si din bolile care au rezultat din ingineria medicalã. Ei au finantat cu bani aproape nelimitati, contribuabilii tehnologiilor secrete în stiinta spatialã, complect ascunsã ochilor publicului. Era necunoscutã de majoritatea reprezentantilor alesi ai Congresului, în afara unora bine plasati, care asigurau cã informatia rãmînea clasatã top secret, mai ales dacã ea se referea la bunãstarea populatiei.

Noi vã vorbim despre aceste lucruri, nu pentru ca sã vã speriem, însã pentru ca sã vã împingem sã faceti mai mari eforturi pentru a relua în mîinile voastre destinul vostru, si acel al prea-iubitei voastre Mame Pãmînt, folosind unealta cea mai puternicã din Univers, IUBIREA. Folositi aceastã informatie pe care v-o comunicãm pentru a trezi inimile voastre, pentru a reanima în voi memoria libertãtii si a bucuriei, pe care o veti recupera cu propriile mîini ale voastre, cu ajutorul inimilor voastre si a spiritelor voastre. De data aceasta, nu vã veti mai bate pentru libertatea voastrã – dimpotrivã. Noi am pus bazele succesului vostru cu puterea Creatiei.

Sunt propriile voastre puteri creative care vor cîstiga partida – aptitudinea voastrã de a crea forme de energie, care vor învinge Întunericul în toate expresiile sale, fie în boalã, un sistem politic si social opresiv, sau o putere militarã presupusã. Nimic nu poate opri valul de miscare cãtre Luminã, care a invadat acum planeta. A fost decretat de cãtre Creatorul Suprem cã Pãmîntul nu va mai fi niciodatã distrus, si cã umanitatea va învinge Întunericul, care a fãcut-o sã sufere timp de mii de ani. Veti beneficia de ajutor de mai departe, însã nu veti fi controlati sau limitati.

Voi, dragilor, ati decis aceastã Transformare monumentalã, si ati fãcut-o posibilã, venind aici, viatã dupã viatã, pentru a tine flacãra luminii pentru semenii vostrii, revenind curajosi, chiar în circumstante imposibile, pe baza credintei voastre în bine si bucurie, care ar putea fi restaurate pe draga noastrã Mamã Pãmînt. Si va fi astfel.

Timpul Marii Schimbãri a sosit în sfîrsit. Existã puternice Familii de Luminã pe planetã care au împãrtãsit  viziunea voastrã de Pace, Armonie si Iubire infinitã. Ele au dat din timpul lor, din energia lor, si rezervele lor, pentru ca începutul primului val al Fondurilor de Prosperitate sã fie posibil. Veti fi surprinsi descoperind cã ajutorul vine de la izvoarele cele mai neasteptate pe drumul vostru, ridicînd atunci vibratia voastrã, pentru a face experienta esentei Iubirii Pure. Nu vã pierdeti fortele, nu vã pierdeti Credinta, dragilor. Timpul vostru a venit.

Fortele Întunericului trebuiau sã fie neutralizate înainte ca binecuvîntãrile voastre materiale sã poatã fi distribuite. Dacã nu, asta nu ar fi fãcut decît sã amplifice conflictele si controlul secret asupra rezervelor militare si financiare ale planetei, dacã Fortele întunericului nu ar fi fost identificate, momite si prinse în plasa acestei lovituri care constituia o parte esentialã a re-evaluãrii divizelor. Era vorba despre un plan magistral, gîndit cu grijã si executat cu rãbdare, etapã cu etapã. Succesul remarcabil al acestui plan si detaliile vã vor fi dezvãluite în curînd. Bineînteles, noi nu putem dezvãlui cum si pentru ce fiecare etapã era conceputã si executatã. Este evident cã nu se fac publice elementele unei lovituri de stat montate, altfel nu ar reusi.

Acei dintre voi care fac experienta unei ridicãri a Vãlului, au simtit cã ceva în stil mare avea loc, si au simtit trezirea amintirilor lor, referitor la prezenta lor aici. Voi nu aveti probabil constiinta particularitãtilor a ceea ce avea loc, si a felului în care aceasta avea sã se desfãsoare, însã voi vã simtiti în rezonantã cu cuvintele noastre, pentru cã noi v-am condus etapã cu etapã, prin mecanismul înãltãrii vibratiilor, în pregãtirea Asscensiunii si si mai departe. Era intentia noastrã – de a crea o recomandare etapã cu etapã, zi dupã zi, pentru ca voi sã puteti simti prezenta noastrã, si a sti cã trezirea voastrã este realã, cã lucrurile pe care le vedeti producîndu-se în jurul vostru, sunt reale, si cã nedreptãtile pe care le-ati trãit, erau de fapt rezultatul unui plan director al Întunericului, pentru cucerirea controlului planetei.

Acei care rîd, care iau aceastã «teorie a conspiratiei» în bãtaie de joc, ca scuzã pentru a ignora semnalele de alarmã, fac pur si simplu jocul acelora care au creat Întunericul. Nu se demonstreazã inteligentã ignorînd dovezile care au fost cu rãbdare constituite si prezentate. Nu mai mult decît de a crede pur si simplu în ceva, deoarece acest lucru a fost spus si repetat de mai multe ori. Voi veti trece cu totii printr-o perioadã de cercetare si studiu. Va trebui sã mergeti dincolo de presentãrile preliminare, pentru a face propriile voastre cercetãri.

Existã un exemplu foarte bun al acestei necesitãti, în experienta voastrã actualã. Zãpada a cãzut în cantitãti istorice în Estul Statelor-Unite,în timp ce Vestul trãieste o secetã istoricã. Trasee de rãspîndire «chimicã» au umplut cerul în aceste regiuni, trasînd un fel de tablã de sah pe cer. Vi se povesteste cã nu este vorba decît de trasee aeriene de condensare, lãsate de cãtre avioanele liniilor obisnuite. Dacã credeti asta, ati fost cu totul înselati. Este atît de usor pentru orice persoanã interesatã sã descopere, cã traseele aeriene sunt supravegheate cu grijã, si concepute de mod ca aparatele sã nu se încruciseze la aceeasi altitudine. Centrele de control al traficului aerian nu ar autoriza niciodatã asemenea modele de trafic pentru liniile comerciale.

Vi sa spus oficial cã HAARP era de fapt, un sistem de supraveghere meteorologicã, si cã norii puteau sã formeze germeni cristalizati, pentru a produce ploaia. Dacã este adevãrat, de ce au permis ei aceastã secetã devastatoare sã continue ? De ce nu existã o explicatie oficialã pentru lipsa de rezultate eficiente, atunci cînd existã evidenta traseelor în permanentã pe cer, deasupra întregii tãri ? Nu ar fi asta o dovadã concludentã, luînd în consideratie faptele, cã rezultatul imediat al traseelor de rãspîndire chimicã este efectiv ceea ce noi vedem cã se produce imediat dupã aparitia lor ? Ceea ce ar cere, bineînteles, ca voi sã voiti sã vã vã treziti bine spiritul la posibilitatea, cã existã efectiv un grup la putere, care este la originea acestei secete, si a inundatiilor, pe care le vedeti cã se produc împrejurul lumii.

Voi protestati: « Însã asta nu are nici un sens ! De ce cineva ar vrea sã distrugã recoltele ( în Vest) si sã provoace oprirea unuia dintre cel mai mari centre de afaceri de pe Pãmînt ? » De ce de fapt ? Voi ati înteles termenul: « Urmãriti traseul banilor. » Atunci, fãceti-o !. Cine ar  profita de esecul recoltelor de cereale, care sunt în culturã la ora actualã, în timp ce substrag în simultan intreprinderile lor de la investigatiile si urmãririle în curs ? Producãtorii tehnologiilor OGM (Organisme Genetic Modificate) si uzinele lor agricole foarte profitabile, pe care ei le alimenteazã. Sunt în joc miliarde de dolari. Persoanele se trezesc la adevãrul cã aprovizionarea lor cu alimente, este periculoasã si toxicã pentru umanitate, si cã este controlatã de cãtre societãti puternice, putin numeroase.

De acum înainte, în afarã de a urmãri traseul banilor, voi trebuie de asemenea sã urmãriti acela al legislatiei promulgate si aplicate de cãtre guvernele întregii lumi. Recoltele OGM au fost interzise în mari regiuni împrejurul lumii, si actiuni au fost intreprinse în mici colectivitãti de-alungul Statelor-Unite, în absenta reactiei din partea Congresului. Piata acestor creatii nelegiuite s-a gãsit redusã. Pare logic sã se ancheteze, de ce zonele celei mai mari vulnerabilitãti sunt supuse acestor practici, si mai ales acelea care fac obiectul acestui ultim «dezastru ambiental ?»

Vã recomandãm sã vizionati filmul « Thrive », dacã doriti sã aveti cunoasterea de bazã a debutantului, pentru a întelege ceea ce se petrece pe draga voastrã planetã în aceastã sãptãmînã, aceastã lunã, acest an. Era o luptã între Luminã si Întuneric. Voi v-ati gãsit în centrul acestei lupte. Cum puteti sã rãmîneti adormiti, în timp ce destinul întregii voastre populatii – oameni, flora si fauna – întregii voastre planete este în curs de a se decide ?

Voi aveti noroc, dragii mei, de a beneficia de asistenta Companiei Cerurilor, în aceastã luptã. Prin asta, noi întelegem tot grupul de Maestrii Ascensionati (Înãltati), a Arhanghelilor si a Maestrilor încarnati, care se gãsesc acolo (pe Pãmînt), pentru a vã ajuta. În plus a acelora care au dedicat Lumina lor eternã succesului acestui proiect, voi sunteti de asemena asistati de mari Legiuni de Frati si Surori Stelare, sub privirea afectuoasã a Comandantului Ashtar. Toti au venit sã vã ajute, fie aducîndu-vã Lumina lor sau contribuind la neutralizarea tehnologiilor Fortelor Întunericului, sau participînd la vindecarea voastrã fizicã si mentalã.

Tot Multiversul si-a asociat energiile sale în aceastã perioadã a Ascensiunii. Voi sunteti în curs de a fi înãltati, literalmente, într-o nouã dimensiune, însã este un lucru care nu poate fi fãcut în locul vostru, nici pentru voi. Voi, « fortele pe teren » , sunteti componentul crucial în reusita acestei misiuni. Fãrã prezenta voastrã aici, în corp omenesc, primind Lumina si transmitînd-o Mamei Pãmînt si tuturor creaturilor sale, evolutia iubitei voastre planete nu s-ar putea face. Noi vã trimitem Iubire, infinitã si purã. Voi trebuie sã o primiti si sã o folositi pentru ca sã vã ridicati (înãltati) pe voi proprii, si unii pe altii.

Cu mult timp în urmã, voi v-ati alãturat nouã si lui Sananda * , si lui Sanat Kumara, si acelora provenind de pe Venus, pentru a îndeplini aceastã onorabilã si ambitioasã misiune. Ea se întinde mult mai departe decît voi puteti sã vã imaginati. Nu este vorba numai de o misiune destinatã sã învingã rãul, si sã recupereze Planeta Pãmînt. Este de asemenea prevãzut ca el sã serveascã de laboratoriu, pentru a recupera si restaura toate Fiintele în Lumina lui Dumnezeu. Asta include Fortele Întunericului, care au creat problemele teribile, pe care le trãiti acum. Aceasta nu fãcea parte din misiunea noastrã de a distruge, sau de a ucide autorii acestor suferinte pe toatã suprafata Pãmîntului, si în alte sectoare ale lumilor inferioare. Asta a fãcut întotdeauna parte din misiunea noastrã de a vã aduce salvarea voastrã, si de a restaura Fortele Întunericului, care erau de asemenea copii nostrii dragi, creatia inimilor noastre.

 Voi ati fost echipa de muncitori ai Luminii în liniile frontului acestui plan, încarnîndu-se printre Fortele Întunericului, oferind chiar corpul vostru ca adãpost pentru Reptilieni, al cãrui ADN era restaurat prin experienta încarnãrii unui corp uman afectuos. Voi sunteti la curent cu acest program, încheiat cu succes acum, care a fost scris si explicat în August  2013, în mesajele noastre, si în emisiunile de radio. Asta nu era decît începutul.

Voi sunteti implicati acum, într-un altul din aceste programe – lovitura de stat montatã, care a fost conceputã pentru a atrage si a captura pe cei mai lacomi si puternici din Pãlãriile Negre. Voi ati propus sã investiti banii vostrii cu greu cîstigati, rãbdarea voastrã si Credinta voastrã, pentru a servi de momealã, si pentru a face parte din re-evaluarea divizelor, cu promisiunea împãrtãsirii de mari bogãtii. Nu ar fi putut sã fie încheiat cu succes, fãrã participarea voastrã în mare numãr. Voi ati înfruntat întelepciunea popularã si « bunul simt » financiar, pentru a lua parte la acest proiect, care a fost calificat de ilogic, de înselãciune si si mai rãu. Si astfel voi ati creat schema, ati construit accesoriile si pus capcanele, lîngã dragul vostru si mult calomniat Tony TNT, cu scopul de a atrage ursul la miere, asa cum ati spune.

Asta a fost un succes, mai departe de orice sperantã. Acei care voiau sã bage mîna lacom pe binecuvîntãrile voastre, pentru a le folosi si mãri puterea lor asupra voastrã, au fost înconjurati, si vor fi acuzati si urmãriti pentru crimele lor. Acelasi lucru se va întîmpla cu autorii actualelor « probleme climatice ». Este vorba despre un consortiu de conspiratori care sperau sã-si strîngã menghina asupra întregii populatii, punîndu-vã în genunchi prin foame, sãrãcie si boalã. Voi ati contribuit la fiecare etapã a drumului, inclusiv prin discutiile voastre pline de viatã si dezbaterile de la internet.


Acum, dragii nostrii copii, felicitati-vã unii pe altii în Iubire si Compasiune. Trimiteti valuri mari de Iubire acelora care au fost atrasi în stãrile de vibratii inferioare, la care au luat parte voluntar cu liberul-arbitru al lor. Împreunã vã veti înhãma la sarcinã în bucurie si triumf, în timp ce noi terminãm faza finalã a aceste minunate intreprinderi – iesirea din disperare si din privare, a întregii rase omenesti, si în recunostinta tuturor creaturilor aeriene, terestre si maritime, precum si a iubitilor vostrii Frati si Surori ai Luminii.

Vã îmbrãtisãm cu Bucurie, ne bucurãm de marele trimf al vostru, si vã Iubim mai mult decît (pot spune) cuvintele. Împreunã, noi suntem victoriosi, în puterea Iubirii noastre.

Noi suntem Dumnezeu Mama/Tatãl, împreunã cu toatã Compania Cerului, în serviciul Creatorului Suprem, care este Creatorul Tuturor.  


* Isus = Sananda

Via Kathryn E.May, 15 februarie 2014,  11H00 EST.
Acest text este autorizat sã fie copiat respectînd scrupulos totalitatea textului, fãrã nici o modificare, si indicînd canalul si site-ul web al lui Kathryn E. May ©


Traducere Florica
Traducere: FLORIKA

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius