PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEThursday, March 6, 2014

O RAPIDÃ ACTUALIZARE A ENERGIILOR – 04:03:2014

Asa cum multi dintre voi au observat, persistentele senzatii de a rãmîne cu totii împreunã, cînd ati participat cu totii cu cîteva zile în urmã, sunt încã destul de greu de identificat în mod corect, pentru cã modul în care ati fãcut parte din asta, a fost de o asemenea mãretie, cã nimic asemãnãtor cu asta a fost vreodatã înscenat mai înainte, oriunde în vre-un alt loc în Creatie. Si astfel, am dori sã profitãm de aceastã ocazie, înainte de toate, pentru a multumi în numele tuturor din Creatie pentru ceea ce ati fãcut, deoarece nu este nimic altceva decît o minune. Deoarece în timpul acestei perioade de timp, si asta este de fapt încã în curs acum, voi ati reusit sã legati atîtea linii noi de transformare, si cînd spunem transformare, vrem sã spunem o fuziune între vechiul si noul, într-un mod foarte nou. Si vechi vrea sã însemne în acest context, pur si simplu, acele pãrti din voi, de care voi ati rãmas fãrã ele timp de o mare duratã de timp, si cu noul, vrem sã vã spunem, aceste fiinte strãlucitoare încorporate într-un corp omenesc fizic, însã care acum sunt compuse din atîtea componente noi, ne vom referi începînd de acum la voi, ca fiind noile fiinte omenesti.


Pentru cã voi nu numai cã ati reusit sã ancorati aceste vaste cantitãti de energie asa cum niciodatã a mai fost vãzut, si voi de asemenea ati primit-o în voi, într-un mod fãrã comparatie. Noi stim cã voi toti aveti unele amintiri mai mult sau mai putin clare, referitor la ceea ce sa petrecut în timpul acestei întîlniri, si ca întotdeauna, imaginile pe care le vedeti sunt parfumate prin propria voastrã configurare exclusivã. Însã risc sã ghicesc, cã de aceastã datã, voi toti veti avea multe asemãnãri în diferitele versiuni ale amintirilor voastre compilate, si asta va ajuta pe acei dintre voi care cred cã voi nu vã aduceti aminte de nimic, crezînd cã voi de fapt, ati fãcut parte dintr-un eveniment colectiv minunat, care a fost de cea mai mare importantã.      

Pentru cã voi toti vã gãseati acolo, primindu-ne pe noi toti, într-un fel în care putem numai sã-l amintim cu afectiune. Pentru a aminti, suntem voi, si voi sunteti noi, si acum, asta este mai adevãrat ca niciodatã. Pentru cã sau deschis portile, si voi ati împins toate portile drumului, si acum, într-adevãr, un adevãrat potop de Luminã curge în jos spre voi si prin voi. Deci, acesta este cu adevãrat un moment de celebrare, însã de asemenea un moment de re-calibrare, deci nu învinovãtesc pe nici unul dintre voi dacã tot ceea ce doriti sã faceti, pe moment, este sã vã reculegeti pentru o formã de hibernare cîtva timp, este mai bine pentru a se gãsi din nou pe picioare. Pentru cã nici unul dintre voi, sunteti cine erati cu cîteva zile în urmã, si acum, aceastã nouã versiune de voi, si de fapt de noi, va începe sã devinã din ce în ce mai vizibilã în viitoarele zile si sãptãmîni.

Si amintiti-vã, chiar dacã vor exista acei în jurul vostru, care rezistã încã influxului de Luminã, si ei vor continua într-adevãr cu clevetirile si protestele lor în tot felul de maniere, ei stiu cã Lumina se gãseste aici cu totalã fortã acum, multumindu-vã mult vouã. Si aceastã Luminã niciodatã se va mai întuneca, nici nu va veni în liniste. Deci, asteptãm cîteva perioade destul de intense de fluctuatii energetice, înainte ca voi toti sã vã adaptati la acest nou voi. Si de aceastã datã, voi veti gãsi cã acest nou voi la care ne referim, nu este vechea si restrînsa versiune a voastrã. În loc de asta, putem sã-l folosim pentru a da o altã conotatie cuvîntului, acel jucãus, sãlbatec si liber, fãrã restrictii de la vechile limite, gata si nerãbdãtori de a începe sã facã lucrurile sã se miste într-o directie foarte nouã, si într-un ritm tot nou, si mult mai edificãtor.

de Aisha North pe Martie 04, 2014.


Canal: Aisha North


Traducere : Florica

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius