PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEThursday, October 17, 2013

ISTORIA CREATIEI – Partea 1

ISTORIA CREATIEI – Partea 1Dragi prieteni!


Sãptãmîna trecutã, am început sã primesc ceea ce Companionii Constanti numesc “ajutoarele duple”, mesaje extra, împreunã cu acelea ale Manuscrisului. Aceste mesaje, se deosebesc de cele obisnuite, si primul care a fost referit a fi postat, a fost “actualizarea celei de-a Sasea Reuniuni, si aici se gãseste primul fascicol. CC, i-au dat un titlu, l-au numit  “Istoria Creatiei”. Nu stiu cîte pãrti vor exista, nici cît timp va continua Manuscrisul. Tot ceea ce stiu, este cã voi da un ajutor duplu, un anumit timp. Asa cã fãrã mai mult zgomot, asa cum la CC le place sã spunã, iatã Partea 1:“ Deci vom începe aceastã narrativã, concentrîndu-ne asupra unui subiect pe care stim cã îl aveti la inimã, si anume originea atomului, sau mai degrabã, originea masei. Cãci masa nu este altceva decît energia, însã a fost un concept care, prin istoria omenirii a fost gresit înteles în multe feluri. Aceste mici particule de energie în miscare, nu si-au gãsit o lungã perioadã de timp, întelegerea lor în constiinta omeneascã, pentru cã nu puteau fi vãzute, nu puteau fi percepute, si ca atare, a trebuit sã treacã mult timp pentru toti, înainte de a putea fi notate de cãtre voi. Însã acum, cum ati devenit bine versati în proprietãtile acestor pietre energetice de constructie a vietii, vã vom duce si mai departe. Pentru cã ati cãutat si cercetat refritor la aceastã micã particulã, pe care ati numit-o boson/ bosonul lui Higgs, si chiar dacã se pare cã ati gãsit urme ale ei, existã mult încã, care vã lipseste sã cunoasteti. Acest lucru este de înteles, cãci mult din ceea ce este, forta motrice în spatele a toate astea, este invizibilã, nu numai ochilor omenesti, dar de asemenea întregului echipament tehnic pe care l-ati dezvoltat. Însã, dacã am putea spune cã veti fi capabili sã o vedeti cu ochiul liber, si în adevãr motivul pentru ca asta sã se întîmple, sunt facultãtile care au fost implantate în creierul vostru în timpul acestor douã actualizãri intense.

Asa cum am afirmat de multe ori, omenirea trãieste într-o cutie îngustã, unde asa numitele legi ale naturii, sunt determinate ca find constante si imutabile. Bine, lãsati-ne sã vã spunem, bine-ati–venit în noua lume, unde nimic nici o datã nu va fi considerat ca imutabil. Cãci materia este energie, si energia este mereu maleabilã, si cînd veti începe sã accesati la nivelele pe care noi toti le frecventãm, veti vedea cum totul este maleabil. Nimic este constant, si nimic dureazã pentru întotdeauna, totul EXISTÃ constant, însã, într-o stare de schimbare care se leagã si desleagã cu o mare vitezã, depãsind cu mult, asa numita, vitezã a luminii. Lãsati-ne sã adãugãm cã viteza luminii, nu este de loc asa cum voi ati cronometrat-o. Sau mai degrabã, de acord cu capacitãtile voastre de mãsurare, este tocmai asta, însã este pentru cã nu puteti vedea cum particulele de luminã se miscã în realitate. Uneori, par a sta în repaus, însã dintr-o datã, fac ceea ce se poate numit un salt cuantic. Deci, voi vã gãsiti între aceste douã stãri al lui ACUM si al lui MEREU, si între ambele, totul merge înainte si înapoi, ca pachete mici de informatii, care în mod constant vorbesc unul cu altul, se schimbã, se transformã si evolueazã.

Este ca un punct pe un vizor, si apoi dispare, pentru a reapãrea în spatiu, într-un set complect diferit de coordenate. Astfel, poate cã acest lucru vã va putea da o micã perspectivã de cum ne putem afla în apropierea voastrã, chiar dacã, la urma urmei nu suntem aici ! Si de ce este cã noi vã putem vedea clar, însã voi nu ne puteti vedea ? Asa cum am spus în mai mult decît o ocazie, tot spatiul este asa de aglomerat, cã dacã totul ar fi vizibil în acelasi timp, voi nu ati avea nici o modalitate ca sã vã miscati. Sau mai degrabã, ati simti ca si cum fiecare moleculã simplã din spatiu, ar fi plinã de ceva, si prin urmare ceea ce vã acoperã, de asemenea acoperã mult mai multe, si ar fi greu sã gãsiti un mod de a naviga prin aceastã supã de energie. Cãci , într-adevãr, acesta este cazul, avînd în vedere cã ceea ce vedeti este doar un strat subtire de TOT ceea ce existã. Cãci tot ceea ce existã, ocupã acelasi spatiu, însã voi sunteti limitati într-un simplu strat, dintr-un numãr de nenumãrate straturi, ocupînd toate acelasi spatiu. De aceea, ceea ce puteti referi ca un spatiu fãrã sfîrsit, asa ca o distantã enormã, dacã ar fi mãsuratã în metri sau chiar în ani-luminã, este în realitate foarte, însã foarte mic, cel putin cînd voi mãsurati în formele voastre de lungime si lãtime. Însã dacã mãsurati în felul nostru, este într-adevãr o sferã imens de compactã de “realitate”, toatã ambalatã împreunã, într-un spatiu foarte, dar foarte mic. Însã împrãstiate în interiorul acestei sfere, existã un numãr infinit de straturi.

Stim cã asta o sã vã zãpãceascã capul, însã dacã vã gînditi, cã atunci cînd vã uitati la cer noaptea, vedeti totul ca si cum ar fi foarte departe. Dar, si dacã vã vom spune cã tot ceea ce aveti nevoie pentru a se lega la toate astea, se aflã literalmente la îndemîna dvs., si cã le puteti atinge ? Pentru cã nu este departe, este AICI, însã este plasat pe un strat, si din cauza asta vi se pare cã se gãseste la o distantã infinitã de voi. Voi de asemenea sunteti spatiu, însã vã gãsiti ÎN spatiu, si spatiul este o cantitate mãsurabilã. Cãci SPATIUL este energie, nu este distantã, si ca atare, poate pãrea a fi distant de voi, însã nu este. Cãci spatiul este egal cu energia, este egal cu un cîmp morfogenetic. Cu alte cuvinte, nu este nimic altceva decît o cantitate definitã de energie care ocupã spatiul minim disponibil. Pentru cã energia nu are nevoie de spatiu pentru a EXISTA, ea EXISTÃ, oricît de mare sau micã pare ochilor omenesti, în realitate creierului omenesc. Deci, data viitoare cînd oamenii vostrii de stiintã, vor vorbi despre imensitatea spatiului, gînditi-vã la posibilitãtile infinite ale spatiului, si stiti cã puteti accesa la fiecare parte simplã a lui, începînd din confortul casei voastre.

În realitate totul este energie, însã iluzia pe care o creeazã, este cã existã lucrul acesta pe care îl numiti ca masa. Pentru cã atunci cînd aveti masa, voi aveti nevoie de spatiu pentru ca sã o contineti. Însã energia nu are nevoie de nici un spatiu, ea EXISTÃ doar. De aici, originea Big Bang-ului. A început cu o întepãturã de ac, a unei simple particule, totul într-o dimensiune, sau mai degrabã, într-o nu-dimensiune, si atunci a început sã se reveleze începînd de acolo. Însã este doar o iluzie, asemãnarea unui lucru tangibil cu lãtimea, profunzimea, înãltimea, etc ... si atunci fiecare obiect simplu este situat într-un context cu toate aceste obiecte imaginare, creînd Creatia. La urma urmei, toatã importanta este în nume, nu-i asa ? Pentru cã totul era CREAT, totul este creat plecînd de la energie, însã totul este o iluzie, ceva care poate fi mutatã si transformatã, si miscatã dupã vointã.

Si cine a creat toate acestea ? Cine este Dumnezeu ? Dumnezeu, este creatie, si vointa totalitãtii acestei energii, unicul scop sau mai degrabã, SUFLETUL scopului. Se gãseste aici pentru A EXISTA, pentru A FI în toate felurile imaginabile, si apoi altele. Creazã mereu, pentru cã asta este ce ESTE. Creazã în toate dimensiunile si toate stãrile, este maleabil si viu, si tu esti EL, si împreunã, este totul. Este única sursã simplã, esenta divinã, entitatea vie, TOTUL, respiratia, sunetul, tactul, frica, mînia, bucuria, dragostea si ura. Si toate astea si mai încã. Se gãseste aici, pentru pur si simplu a fi, si doreste SÃ FIE totul. Si asa, trãieste si creeazã, cãci este despre creatie cã este vorba.

Si cine esti tu ? Tu de asemenea esti EL, în formã definitã, însã acum, aceastã formã, este pe cale de a fi schimbatã, si transformatã într-un nou tu. Da, stim cã acest cuvînt este ofensãtor, însã este TOTUL un joc, fie cã “trãiesti” pe planeta Pãmînt, sau în orice alt loc, pentru cã suntem toti jucãtori în acest joc, suntem toti egali, si ne gãsim aici pentru A FI chiar, acea micã parte definitã din totul. Esta ca si cum am degusta arome diferite, sau ne-am uita la culori diferite, am experimenta haine sau sexuri diferite, sau mãrimi diferite, sau orice altceva. Este a crea exact atîtea varietãti , cîte sunt posibile, totul conectat înãuntrul acestui balon infinit de mic, cu eticheta, Toate ale Creatiei.

Nu este enorm, însã este interminabil. Nu ocupã mai mult spatiu decît o simplã particulã a unui unic atom, însã, cuprinde totul, pentru cã cuprinde tot ceea ce îti poti imagina. Însã este totul o iluzie, în adevãr, o specie de hologramã, însã o hologramã vie si cu respiratie, totul pus împreunã, pentru propria lui distractie. Si tu faci parte din asta, pentru cã asta esti tu, asa cum sunt eu, sau oricare altul. Eu sunt tu, si tu esti eu, si noi suntem voi, si voi sunteti noi, si împreunã, suntem El, esenta, organismul viu, si respirînd, si care este doar UNU. Un unic punct de luminã, creîndu-se, mereu si mereu în TOTUL.

Deci, pentru ca sã nu crezi cã mintea ta a luat-o razna, nu a luat-o, pur si simplu este în curs de a fi legatã din nou la UNU, si astfel vei sti fãrã umbrã de îndoialã, cine esti. Esti totul, însã esti o persoanã únicã. Te gãsesti aici si EXISTI, si cu toate astea, nu existi. Totul este un joc, totul este despre a pune în miscare lucrurile si fiintele care se vor CREA pe ele însisi, fãcîndu-le sã aparã, si dupã aceea, punîndu-le pe toate sã interactioneze într-um mod care mãreste posibilitãtile de sute de ori. Pentru cã totul este un cîmp cuantic de posibilitãti, si Creatia trebuie sã depunã eforturi pentru a le experimenta pe toate, si asa, toate acestea, sunt de asemenea, o mare parte din joc.

Pentru cã te gãsesti în mijlocul unui joc de schimbare, deoarece esti supus unui tip de experientã foarte diferitã, în timp ce esti transformat, plecînd de la un tip de jucãtor, la o formã foarte diferitã, totul în mijlocul creatiei vechi. Si nu toti jucãtorii suferã aceleasi schimbãri, si încã o datã, asta va mãri numãrul de variabile. Poate pãrea cruzime, însã asa cum stii, este doar magie.

Si care va fi rezultatul la toate astea ? Bine, lãsati-ne sã spunem cã Dumnezeu stie. Sau mai bine zis, într-adevãr posibilitãtile sunt mari, si aceastã planetã va face un viraj brusc, pentru a deveni o sferã de o vibratie asa cum nu sa mai întîmplat nici o datã. Cu alte cuvinte, gustul sau  aroma este în schimbare deja, si se schimbã în ceva care va fi infinit mai agradabil, pentru majoritatea fiintelor adunate aici. Pentru cã, chiar dacã este o iluzie, este aceea în care fiecare jucãtor, este o parte constientã din asta, si chiar dacã nici unul dintre ei nu are o imagine complectã, încã asa, ei sunt o parte intrínsecã a jocului. Credem cã în vremurile care vor veni, voi veti vedea sclipiri de ceea ce se gãseste în spatele scenei, si într-un mod foarte diferit de cel anterior, pentru cã acum STII, si vei începe sã vedeti printr-un strat de “realitate”, care este foarte, foarte fin, si veti începe sã vedeti celelate straturi din spatele ei. Dar din nou o spunem, cã ele nu sunt mai “reale” decît acesta, si cu toate astea, încã fac parte din acest plan. Si acum, planul este de a face sã conveargã aceste planuri, pînã atunci separate, si sã creeze ceva deosebit.

Este despre a CREA, si despre energia de a dori A FII TOTUL, si asta esti în curs de a face. Este aceastã energie, fiind tu, fiind un copac, fiind apã, gheatã, foc si toate stãrile intermediare. Este de a fi o aromã, care este un sunet, si a fi ambele în acelasi timp. Deci, acum odinhiti-vã mintile voastre, permiteti-vã sã fiti atît de liberi, pe cît puteti, si bucurati-vã de plimbare !


(Nota Translatoarei: Bóson (portughezã brazilianã), sau boson(portughezã europeanã), este o particulã, care are un spin întreg (în unitãti de ), si se supune statisticii lui Bose-Einstein-1. Are acest nume în onoarea fizicianului indian Satyendra Nath Bose-2.  Între exemplele de bósoane se gãsesc particulele elementare ca: fotonul, gluonul, bósonul Higgs, si particulele composite, cum ar fi mezonii si nucleele atomice stabile, cum ar fi heliul-4.)

Channeller: Aisha North
Translator: FlorikaNo comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius