PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEMonday, April 15, 2013

Partea 298, Aprilie 10, 2013 Manuscrisul de Supravietuire – Partea 298, Aprilie 10, 2013


1.Cum se transforma mareele, asa se întîmplã cu senzatiile pe care le aveti referitor la lumea împrejurul vostru. Cãci într-adevãr este în schimbare, putin cîte putin, zi dupã zi, si astfel cresteti si evoluati. De fapt, cine într-adevãr este în schimbare, sunteti voi. Pentru cã, lumea asa cum a-ti cunosct-o, nu mai este aceeasi.- însã asa este pentru cã voi nu mai sunteti aceeiasi. Cãci cu fiecare zi care trece, vã apropiati tot mai mult de ceea ce în realitate sunteti, si asfel fiecare bucãticã veche care cade, cade pentru ca sã nu mai se lipeascã din nou niciodatã. Dar, nu vã aflati aici ca sã vã strîngeti bucãtelele care parcã vã alunecã printre degete, fie ele piese apartinînd familiei voastre, relatiilor voastre, ideilor voastre, sau bunurile voastre materiale. Aduceti-vã aminte , tot ceea ce nu apartine adevãrului, nu va mai face parte niciodatã din viata voastrã, si astfel sunt în curs multe despãrtiri.


2. Sã nu vã fie teamã, asta nu îseamnã cã veti rãmîne fãrã ceea ce vã este familiar, veti rãmîne, veti rãmîne da!, cu pãrtile adevãrate din totul. Asa, família voastrã sau prietenii vostri, nu vor dispãrea, însã relatiile voastre cu ei se vor schimba, din versiunea veche, într-o nouã versiune adevãratã. Dacã va fi nevoie sã fiti mai apropiati sau mai îndepãrtati, numai voi o veti sti. Cãci este de amintit mereu , cã ei vor trebui sã-si decidã drumul, si chiar dacã voi reusiti sã înfruntati adevãrul, multi nu o reusesc. asa fiind, spunem din nou: cã drumul nu este usor, avînd în vedere cã tot ceea ce Lumina va ilumina, va trebui întotdeauna sã se transforme în Adevãr. Si în felul acesta, relatiile problematice, vor fi puse la ivealã, si va trebui sã fie separate, cîteodatã pentru a fi tratate, si din nou reluate, însã în alte cazuri, va fi cu adevãrat ultimul Adio !


3. Stim , cã unora li se va pãrea cam dramatic, însã ceea ce dorim sã vã spunem este cã; nimic nu va fi permis sã se agraveze sau sã  corupã, pentru cã adevãrul vostru trebuie sã înainteze, oricît de penibil  poate fi. Repetãm , nu este pentru a vã priva de tot ceea ce iubiti; este pentru a lãsa la o parte tot ceea ce poate fi dãunãtor vouã, si cîteodatã un adevãr dureros, este cã durerea cea mai mare, este aceea pe care suntem mai capabili s-o ascundem, chiar de noi proprii, Însã acum, dacã nu veti lãsa nimic în viata voastrã la care sã vreti sã vã întoarceti, aceasta o sã vã fie arãtat (de catre Luminã), , si cînd o veti accepta, veti fi capabili sã tratati aceastã situatie într-un mod mai drãgãstos. Cãci mai presus de toate, este vorba de iubire, nu de mînie, sau de urã, si asa sã stiti cã tot ceea ce vine pentru evaluare, e fãcut la cererea Luminii. Lumina doreste doar ceea ce este bun pentru voi, însã cîteodatã va îsemna sã fie putin cam dureros. Cel putin la început, dar sã stiti cã atunci cînd vã spunem: - cã în curînd veti recunoaste întelepciunea acestui procedeu, deasemenea veti simti iubirea profunda care va exista în spatele fiecãrei întîlniri cu voi proprii, si pe care o veti continua sã o aveti în timpurile care vin.


4. Cãci ceea ce vã taie legãturile care vã retin, si aceste laturi sunt profunde; nu numai în viata voastrã, dar deasemenea, în viata celorlalti, si asfel, cîteodatã este nevoie de maré curaj ca sã te mentii pe drumul drept. Vã repetãm, dacã aveti nevoie de ajutor, cereti-l vã rugãm, si sã stiti cã el va veni sub toate formele si modurile. Veti fi surprinsi de influenta pe care actiunile voastre o au în cei care vã împrejmuiesc, chiar în acei considerati mai putin sensibili referitor la ceea ce Lumina poate aduce. Amintiti-vã, ceea ce Lumina expune, nu este negativ numai pentru voi, este deasemenea negativ pentru acei cu care sunteti legati prin legãturi vechi, si cînd începeti sã le tãiati, veti elibera deasemenea si pe celalti care fuseserã legati cu aceste lacãte. Cãci asta sunt într-adevar, lacãte care sã vã mentinã subjugati, si deabea începe unul sã se elibereze, efectul se face simtit la toti care erau legati cu acelasi lacãt. De acesta zicem, aceastã simtire de libertate subitã, va fi nu minimum înspãimîntãtoare, însã pentru altii va fi ca o gurã de aer proaspãt, si îi vor ajuta sã vadã subiectele cu mai mare claritate.


5. De asta o zicem, nu este o tãiere de corzi dura si crîncenã, este o manierã doritã si destinatã de a vã elibera, sau mai bine zis încã, este cã vi se oferã libertatea, si atunci, rãmîne la latitudinea fiecãruia, dacã vrea sã se elibereze complect de aceste lacãte, sau vrea sã le strîngã si mai mult împrejurul sãu. Cãci acesta este calea cea mai rapidã înspre libertate, si pentru multi nimic nu este mai îngrozitor de contemplat. Deoarece pentru prizonierul care se aflã lîngã portile închisorii, dupã ce fusese închis timp de atîtia ani, perspectiva de a umbla prin lume ca un om liber, este prea de înfricosat, si va fi tentat sã facã stînga împrejur, si sã se întoarcã la celula lui.  Cãci atmosfera care îi este familiarã, poate fi mai gratificantã, decît perspectiva de a cãlãtori într-o lume unde nu existã bariere care sã îi fie cunoscute. Acelasi lucru se petrece cu acest proces. Pentru cã voi toti aveti limite vechi în vietile voastre, interne sau externe, si cînd o sã vã fie datã aceastã optiune ca aceste limitãri sã înceteze sã existe uneori va fi greu sã îmbratisati din plin aceastã optiune. Din aceastã cauzã asigurati-vã cã nu abandonati (fugiti) aceastã alegere, cãci cu adevãrat va trebui sã o faceti.


6. Pentru cã aceastã cãlãtorie trebuie realizatã cu entuziasm, luatã ca un tot, si nu alegînd  pãrtile care vi se par mai usoare. Si luati aminte – alegerea a fost de cãtre voi fãcutã, înainte chiar de a sosi (pe Planeta), cãci dacã asa n-ar fi fost, nici nu vã gãseati aici prezenti contemplînd rezultatele alegerii voastre. Ati ales ca sã vã eliberati în timpul acestei vieti, si  din cauza asta va fost datã aceastã oportunitate. În legãturã cu ceilalti împrejurul vostru, deasemenea li s-a dat acestã alegere, însã amintiti-vã cã ei aleseserã o cale mai sinuoasã decît aceea pe care voi ati ales-o. Pentru asta optiunile lor pot fi mai extinse. Pentru asta poate cã le-a fost data ocazia sã aleagã de data aceasta libertatea, sau sã continuie vechea scoalã încã o viatã, sau chiar mai multe. Repetãm: v-ati ales calea voastrã, asa cum ei si-au ales-o pe a lor, din acest motiv voi v-ati acordat mai putine flexibilitãti vouã însi-vã, decît au ceilalti. Cãci considerati cã acum este momentul vostru, pe cînd altii au preferat sã spunã “ timpul meu poate fi acum, dar poate cã nu este “. Din aceastã cauzã spunem, pregãtiti-vã sã fiti surprinsi în timp ce încã sunteti ocupati cu tãierea legãturilor vechi, aceste vechi frînghii care vã leagã de standardele vechi. Cãci pe timp ce o faceti, usurinta cu care vã miscati, va face ca multi împrejurul vostru sã înceapã sã clipeascã (cãtre) la Luminã, si sã spunã “Cred cã o sã iau exemplul tãu, iubitule, si-ti multumesc cã am ocazia sã o fac “  Cãci nimeni nici nimic nu este invitat sã se îndepãrteze din viarta voastrã, dimpotrivã, este invitatia de a sfãrîma în bucãti, limitatiile vechi si negative, care v-au mentinut cimentati la suprafata Pãmîntului vechi, asa zicînd. Si nici unul dintre voi nu va reusi sã suie scãrile cerului, dacã nu-si vor rupe lacãtele care vã mentin acolo.


7. Astãzi rãmînem cam pe aici, si vã dorim tot succesul în cãlãtoria care continuã. Pentru multi, greutatea lacãtelor, a început sã se usureze, si au început sã vadã ceva rezultate, fie în viata voastrã, fie împrejurul vostru. Pentru altii. aceste greutãti li se par cã vã încarcã mai mult, însã vã rugãm sã credeti cã ei au nevoie de mai putin efort decît ei cred, pentru a le îndepãrta de voi.
Canal: Aisha North


Tradus: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius