PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEFriday, April 5, 2013

Partea 294 -- 02:04:2013
Manuscrisul de Supravietuire - partea 294 . Aprilie 02, 2013.

Timpul zboarã, si zilele au început sã fie mai lungi în emisfera din Nord, cãci razele soarelui î-si prelungesc sederea la suprafatã. Si în acest mod, mai multã luminã va izvora peste aceastã micã sferã care fluturã în spatiu. Împreunã cu aceastã luminã soseste mult din ceea ce ati asteptat, dar si cîteva lucruri care au fost uitate. Pentru cã lumina va deschide larg usile înãuntru-l vostru, si ceea ce cautã ea, nu poate sã rãmînã ascuns. În asa fel, cã de multe ori aceastã curãtenie de Primãvarã va fi mai epuizantã pentru cîtiva. Repetãm din nou, cã totul este bine, si este asa cum trebuie sã fie. Deoarece aceastã scuturãturã este zdravãnã, si asa cum o spusesem înainte, este cu adevãrat ultima dintr-o serie lungã de scuturãturi, dar, de aceastã datã, pretindem sã terminãm cu lucrul, asa cã putem sã v-o spunem sincer, fãrã ocolisuri ca pînã în prezent. Mai bine zis, avem intentia, ca voi sã terminati acest lucru, pentru cã tot ceea ce putem face, este doar sã vã ajutãm în felul cel mai bun pe care îl putem. Si asa vom continua sã procedãm, chiar  în acele intervale în care vã simtiti fãrã nici un punct de sprijin, ca si cum a-ti fi fost persoanele cele mai solitare din Univers, sau mai bine zis, din Toatã Creatia, cu toate acestea, trebuie sã stiti cã ne gãsim aici, lîngã voi, la fiecare pas al drumului. Însã aceastã scufundare în singurãtate este de fapt, ceva foarte important, pentru cã aveti nevoie într-un anumit fel, sã vã îndepãrtati de toate distractiile, fie ele de naturã pozitivã sau negativã, si astfel, aceastã senzatie de a fi înghitit de un gol sau vid, este întradevãr o parte intrinsecã a totalitãtii acestui proces. Deci, spunînd din nou, niciodatã sã nu va simtiti cãzuti din har (abandonati), în niciun fel, dacã veti vedea cã nu rãspundem strigãtelor voastre pentru ajutor. Cãci noi vã auzim,  fie cã strigati mai tare sau mai încet. Si nu vã repudiem pentru a vã pedepsi, sau pentru a vã face sã vã simtiti mai rãu decît vã simtiti. O facem, deoarece asta face parte din întelegerea stabilitã anterior, cînd voi a-ti stabilit dizpozitiile sederii vostre pe aceastã planetã. Cãci respectãm regulile voastre, dragilor, pentru cã voi a-ti stipulat anticipat, în ce fel acest proces avea sã se desfãsoare, cu toate cã aderind acestor reguli stricte. Si o repetãm, voi le-ati stipulat, dar nu pentru voi, si noi rãmînem pe al doilea loc în acest plan, acest proces, care este cea mai mare eliberare, ce s-a petrecut vreodatã pe aceastã frumoasã si micã planetã.Pentru cã drumul vostru a fost plãnuit anticipat, cu multã grije, si asa, orice ve-ti întîlni pe drum, sã stiti cã nu a fost pus ca un obstacol care sã vã împiedice înaintarea. A fost stabilit doar, ca o sarcinã pe care doriti sã o îndepliniti, în asa fel ca avansul vostru sã se petreacã asa cum l-ati plãnuit. Deci, vã repetãm, totul este în ordine, deoarece cãlãtoria voastrã nu putea fi fãcutã altfel, decît o faceti acum.  Cãci respectati mãsurile stipulate cu mult timp în urmã, cînd v-ati aventurat sã acceptati aceastã sarcinã, de a face parte din ascensiunea planetei Pâmînt. Si aici sunteti, în mijlocul la toate, fãcînd exact ceea ce a-ti venit sã faceti. Cîtiva simt cã au avut în cãlãtoria lor, partea lor de probe si suferinte, pe cînd altii, asteaptã încã sã vadã ce va urma în continuare. Cãci tot ceea ce faceti, este de acord cu planul (pre-stabilit), si chiar dacã uneori poate fi greu de vãzut modelul acestei matrite, în loc de sus si jos desconcertante, sã stiti cã toate au fost elaborate pentru a vã îndrepta înspre în sus si mai departe, si înspre o nouã existentã a voastrã ca fiinte cu adevãrat iluminate, care locuiesc pe aceastã frumoasã planetã, în care totul este pregãtit pentru a o face sã strãluceascã cu toatã fosta sa splendoare.


Deci, nu vã preocupati, chiar dacã drumul uneori vi se va pãrea cã se declanseazã în directii derutante, cãci sã stiti cã o sã vã ducã la scopul dorit, numindu-l astfel; în felul pe care l-ati ales, ca fiind mai de acord cu dvs. Si dacã cîteodatã, vi se pare putin dificil, deasemenea stiti motivul, cãci a-ti considerat ca fiind forma cea mai perfectã introducerii la vechea voastrã stare de magnitudine. Deoarece, cu totii sunteti mai puternici, mult mai puternici decît vehiculul corpului fizic al vostru, si de ceea ce mintea voastrã poate sã-si închipuie; deci nu aveti nimic de ce sã vã fie fricã. Cãci aici sunteti, pentru a vã îndeplini cãlãtoria, si acum aveti doar cîtiva pasi de parcurs înainte de a putea spune – cu adevãrat aici mã aflu, si aici voi rãmîne pentru întotdeauna.Canal: Aisha North

Webpage: Aisha North – Channelings and Words of Inspiration

Tradus: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius