PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEMonday, April 15, 2013

Le beau message

Le bau message.
Dragi prieteni !

Deabea am postat acest mesaj, este um mesaj pe care sora mea la canalizat dimineata asta. Asa cum vã spusesem mai demult. Ea a juns la concluzia cã era timpul de a-si <<re-deschide canalul >>, si i-am promis cã voi împãrtãsi cu voi mesajele, de fiecare datã cã voi fi condusã a le face. Cred cã veti simti cu totii frumoasa energie a acestui mesaj, l-am citit de mai multe ori,cãci sunt atîtea nivele de informatii în el.

Sora mea mi-a cerut sã vã spun cã chiar dacã ea nu este <<vizibilã>> în acest spatiu, ea se simte legatã strîns cu toatã lumea care î-si comunicã lumina si energia sa aici, si cã vã trimite toatã iubirea ei. Acesta este mesajul pe care l-a canalizat :

Secventierea reveleazã vechea decodare. Umanul la baza sa nu este altceva decît praf. Re-urgenta aceste secventieri a ADN-ului omenesc va permite sã fie readus la ceea ce era odatã. Stiti cu sigurantã, cã originile voastre nu sunt ale acestei galaxii. Îndepãrtarea galaxiei voastre, a fost necesarã pentru aceastã experientã terestrã pe Gaia, nava unde umanitatea putea sã evolutioneze, si sã rezolve enigma îmbãtrînirii. Ce se întîmplã cu  libera alegere ? Reaparitita ADN-ului vostru ancestral va pune capãt ciclurilor fãrã sfîrsit al îndoielilor si necazurilor. Piatra fundamentalã a tuturor acestora, este cã flota inter-galacticã s-a arãtat la orizont. Noi, echipajul, vedem mãretia a ceea ce sunteti voi de fapt, si pe care voi încã nu puteti sã vedeti. ADN-ul ancestral, curge în vinele omului, si începe sã–si încãlzeascã motoarele din nou.

Planeta albastrã, nu are nici remuscãri, nici ranchiunã. Ea î-si va deschide bratele sale vouã tuturor, iertînd toate îndoielile si corectînd greselile. Ca o mamã care-i iartã copilului sãu actele criticabile. Ea va înflori cu toatã abundenta încã necunoscutã, tot ceea ce existã sus, dedesubt si în interior , în dorinta sa de a renaste. Munca pe care o faceti pentru omenire, afecteazã pe fiecare fiintã care trãieste pe frumoasa voastrã planetã albastrã. Ea este sensibilã schimbãrilor , atunci cînd primãvara soseste în emisfera nordicã. Puteti sã o simtiti cum se întinde si cascã, în timp ce moleculele pãmîntului reactioneazã lungilor ore ale soarelui. Cîmpul magnetic, se va întinde si va cãsca, eliberîndu-se de paliditatea iernii, asa cum lumina stelelor  slãbeste pe cerul diminetii. Noua primãvarã este un eveniment care se desfãsoarã în tot universul, pe mãsurã ce stelele îndepãrtate par cã strãlucesc mai mult ca înainte. Amploarea acestui eveniment ajunge asa de departe, cã atinge marginile si miezul de tot ceea ce existã. Amintiti-vã , nici-o singurã fiintã pe aceastã planetã albastrã, nu este afectatã.

Pietrele si ascunzisurile cele mai profunde ale mãrii trãiesc aceasta. Fiintele oceanelor tremurã si cîntecele lor dea-lungul oceanelor magnetice v-ar spune-o, dacã le-ati putea auz, lipind urechea la pãmînt, puteti simti scuturãturile, lentele ondulatii dela dreapta la stînga, ca si cum Pãmîntul si-ar stringe hainele, si s-ar pregãti sã iasã din paloarea iernii. Scuturãturile sunt cîteodatã lente sau sãlbatice, sau fãrã miscare. Însã totul este asa cum trebuie.

Încã nu a apãrut primãvara din plin, pentru asta (existã) sentimentul de fricã, plictisealã, apatie si iritatie letargicã. Simtiti ce se apropie, nu zilele care devin mai lungi, dar amploarea acestui eveniment asteptat atîta.  Eliberarea energeticã o sã scuture pe toti pînã în strãfundul inimii. Pãsãrile tremurã cãci ele stiu cã vine. Si copacii deasemenea. Aceastã primãvarã nu va fi tãcutã, dar plinã de repetitii pentru noile zori. Aveti ca un sentiment de teamã, ca si cum ati pierde ratiunea de a fi. Însã împreunã, voi ati pus în miscare lantul evenimentelor, care vor dãrîma castelul de cãrti, si va realimenta motorul sentimentelor profunde.

Deghizarea maestrului, este cã nu existã o deghizare.. Asfel puteti sã dejucati, pe cei care vor sã opreascã acest nou joc. În consecintã codurile pot fi descoperite, cãci ele elibereazã noul cred, manifestul manuscriselor de demult. Decriptajul alfabetic, va avea loc în creierul vostru, pe cînd companiile hormonice, vor întrerupe inconstient obiceiurile voastre de somn, si vor mãri randamentul ADN-ului vostru omenesc. La nivel celular aceasta va prelungi longevitatea, si o respiratie profundã este necesarã pentru a face ca vechile voastre structuri sã sufere o implozie. Încercati sã nu retineti nimic, pe cînd rezolvati vechile scheme care geneazã ruperea lungilor componenti ai ADN-ului intercodati genetic.

Obisnuintele somnului profund, sunt în curs de a reinitia codurile, si decodeazã noile frecvente în curs de descãrcare în fluidul vostru cerebral, ameliorînd astfel procesul, care este mai rapid si mai profund. Corpul fizic care este greoi, va avea nevoie de timp pentru a putea sã se readapteze, însã va apãrea proaspãt ca un nou nãscut, care iese din pîntecul mamei sale. Cu prima respiratie va elibera vechiul, si va re-porni procesul de separare internã de tot ceea ce este. Astfel voi sunteti în curs de a vã naste din nou în aceastã ideie de viatã cereascã pe planeta Pãmînt. Fiind pentru întotdeauna conectati din nou la Eu-l vostru înlãrgit, si frecventele joase vor fi vizibile numai pentru cei care locuiesc acum în adîncimile oceanelor.

Sus ca si jos (Cum este Sus asa este si Jos). Nu va mai fi  numai pentru plãcerile proprii ale voastre, însã pentru restul Universului deasemenea.   V-o spunem. Nu vã uitati originile, cãci nici noi nu vom uita acuratetea voastrã. Sinergiile se dezvoltã în mod exponential la ora la care vã scriem aceste mesaje, nu numai peste ordinatorul vostru, dar în originea chiar a speciei. Distingerea de masã de viata eternã, este ceea ce este scris pe lantul evenimentelor, si dupã aceea conectat lanturilor literelor ca pe o paginã Web. În consecintã rasa omeneascã si-a atins capacitatea de a iesi afarã din 3D (3ª dimensiune), în abismul imortal al portilor multiple ale stelelor ceresti, si de a se scufunda în straturile diferite ale realitãtii. Asa cum a fost prezis, este ca ridicarea unui vãl. Pentru prima oarã vor vedea cine sunt cu adevãrat si vor fi morti de fricã – iertati expresia. Întrebuintãm o limbã  - dialect local, pe care îl cunoasteti bine. Da !, corpul omenesc excreteazã, nu numai alimente digerite, dar deasemenea scheme vechi de credintã. Neîncredera este o parte integrantã a acestei tranzitii din human la omul nou cu fiinte ceresti pe planeta Pãmînt, fiind constient de mostenirea sa, si respectuos de oaspetele sãu.

Maximum ce aveti sã asteptati de la aceastã cãlãtorie, este sã fiti ajutati sã vã nasteti. Pe cînd vã relaxati, fertlizati cîmpurile de primãvarã, si în curînd primii lãstari vor fi vizibili la suprafatã. Are deja rãdãcini solide, care se pregãtesc sã strãpungã suprafata terenului arat. Si foarte repede, frunzele fragede vor fi vizibile ochiului, arãtîndu-si puterea rãdãcinilor si ancorînd aceastã realitate nouã în inima Pãmîntului-Mamã. Ea are mare grije ca acest proces sã nu fie perturbat, rãdãcinile vor trebui sã-si gãseascã ele însãsi propria lor cale, pentru asi asigura o crestere magnificã. Ea le înconjoarã de iubire  si recunoastere, ca o mamã care-si tine mîna pe pîntec ,pentru asi simti copilul încã invizibil, dar crescînd fãra oprire în interior. În curînd va simti miscãrile vietii noi, cãci ea nu poate sã pãstreze adevãrurile secrete de privirile indiscrete. Mama , mîndrã, vã multumeste tuturor pentru colaborarea voastrã la înfiintarea acestui miracol de primãvarã. Judecãtorii, se aflã cu totii aici, în acest moment, si voi sinteti binecuvîntati pentru întotdeauna cu recunostinta noastrã, cãci ati ocupat cea mai grea pozitie din toate. Asa cum boul trage cãruta, ati fãcut o muncã dificilã, cu putine cîstiguri, dar avînd mereu speranta si convingerea cã totul este asa cum trebuie sã fie. Si asa va fi.


Canal: Aisha North

Webpage: Aisha North – Channelings and Words of Inspiration

Tradus: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius