PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEWednesday, November 20, 2013

Partea 370 . 16 Noiembrie 2013

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 370 . 16 Noiembrie 2013

Dupã cum ati observat, aceastã accelerare a venit în diferite dimensiuni si forme, si pentru unii dintre voi, uneori, poate sã fi fost aproape de nesuportat. Din nou,  anticipãm pentru a aminti tuturor cã, desi uneori v-ati putea simti ca în genunchi, incapabili mãcar sã vã gînditi sã vã ridicati din nou, voi nu sunteti împinsi încã si mai jos de cãtre aceste schimbãri energetice, care se mentin lovindu-vã neîncetat. Nu, pur si simplu voi treceti printr-o cotã înaltã a vibratiilor voastre, la fiecare explozie a acestor rachete energetice, dar, cu toate astea, poate cã nu vã este asa de usor sã vã amintiti de acest adevãr identic. Pentru cã multi se vor gãsi luptînd cu ele acum, si din aceastã cauzã, poate fi dificil sã nu vã uitati la abismul aparent din fata voastrã, si credeti cã mergeti din ce în ce mai adînc în el. Însã nu este un abism, dragilor, indiferent de cît de adînc vã gãsiti, chiar si atunci cînd simtiti cã aceste energii se mentin lovindu-vã în jurul urechilor. Cãci ceea ce pare a fi o cãutare fãrã de sfîrsit pentru ca sã vã mentineti echilibrul, este pur si simplu un semnal clar de valorizare energeticã, si ca atare, liftul suie în sus tot timpul, chiar cînd voi simtiti o tensiune în stomac pãrînd a semnaliza cã vã gãsiti în cãdere liberã în jos.
 Spunem asta pentru a încerca sã linistim pe toti acei dintre voi, care se simt mai putin siguri pe ei proprii, pentru cã stim cã aceste ultime bariere au servit pentru a îndepãrta ceea ce poate fi interpretat ca ultima bucatã de pãmînt solid sub picioarele lor. Pentru cã voi sunteti doar scosi  de acolo, chiar de la bazele voastre cele mai joase, cãrora nu le mai apartineti. Însã, cum voi încã aveti nevoie sã simtiti o aparentã oarecare a unui pãmînt nou sub picioarele voastre, vã gãsiti zbãtîndu-vã în cãutarea a ceva solid pentru a întelege. Dar amintiti-vã, nu existã un astfel de lucru în acest moment, pentru cã totul se gãseste în flux, nu numai înãuntru, însã de asemenea în afarã, si ca atare, haosul despre care vorbim, este ceea ce experimentati în toate tipurile si formele. Dar aduceti-vã aminte, cînd vorbim despre haos, voi toti aveti o imagine a ceea ce acest haos ar fi, pentru cã voi aveti un creier uman, si el va cãuta întotdeauna un model cunoscut, chiar în necunoscut. Si astfel, voi s-ar putea sã fi început deja sã vã pregãtiti pentru versiunea voastrã a acestui haos, însã, dupã cum ati vãzut, nu este acest lucru pe care îl veti avea.
Încã o datã, spunem sã asteptati neasteptatul, pentru cã dacã ceea ce aveti, este ceea ce v-ati asteptat, aceasta cu greu ar putea fi etichetat ca haos. Deci asta este ceea ce cauzeazã o anumitã consternare suplimentarã printre atîtia acum, pentru cã voi vã gãsiti din nou în teritoriu necunoscut, si înainte de a putea începe sã aveti cea mai micã idee despre acest nou pãmînt, veti fi luati din nou cãtre o parte si mai necunoscutã încã a constiintei voastre. Pentru cã voi vã schimbati foarte repede acum, si nu are sens sã încercati sã fiti la curent în orice mod. Voi trebuie pur si simplu sã vã predati complect acestui rîu de schimbãri haotice, care curge mereu, mereu aruncîndu-vã în acest fel, continuînd, într-un mod aleator. Spunem asta, cu scopul de a vã aminti cã existã de fapt, un plan cu grijã plasat în spatele a toate acestea, pentru ca rezultatul sã fie de fapt asigurat, însã nu uitati cã drumul care vã va duce pînã acolo, nu va fi arãtat în detalii, în prealabil. Pentru cã acesta este de fapt punctul (principal) acestui proces, cã voi aveti nevoie sã fiti scuturati afarã din vechile tipare si rutinele, pe care atît de vehement încercati sã le urmati, indiferent de cît de dur voi veti fi împinsi, pentru ca sã iesiti din ele. Pentru cã omul vechi a fost re-programat într-o formã care avea sã le garanteze continuarea în aceeasi rutinã iarãsi si iarãsi, necãutînd nici o datã sã se aventureze dincolo de frontierele stabilite înainte de ei. Si asa, voi încã sunteti foarte înclinati sã vã mentineti în interiorul acestor stricte limite, chiar si acum, cînd toatã înfãtisarea limitãrilor a fost ridicatã. Deci voi vã gãsiti, în multe aspecte încã, ca prizonieri ai mintilor voastre, chiar mult timp dupã ce gratiile celulei voastre fuseserã demolate.
Din nou, acest lucru nu este în nici un fel, o formã de cenzurã, este pur si simplu un memento, cã acum voi veti fi invitati din nou, pentru a merge contra toate care au fost propria voastrã naturã, timp de ere, si ca atare, veti fi împinsi si veti cãdea, lungindu-se si comprimindo-se, pînã cînd veti pierde orice sperantã a ceea ce obisnuiati sã fiti vechiul voi, si care obisnuia sã constituie limitele naturale ale fintei omenesti. Atunci, voi veti fi supusi acestor imersiuni bruste de potoape energetice, trãgîndu-vã cînd vã asteptati mai putin, pentru cã aveti nevoie de tot ajutorul pe care îl puteti obtine, pentru a vã scutura si elibera din vechile temelii. Pentru cã, chiar si atunci cînd credeti cã sunteti complect liberi de ele, va exista încã o micã parte a voastrã care înceracã sã se agate de toate acestea. Si astfel, vom face ceea ce vom putea pentru a vã ajuta, pentru a elibera ultimele legãturi  pe care le aveti din vechea iluzie, pentru cã ceea ce voi ati definit ca realitate, nu vã va servi în nici un fel. Însã, cum ati fost atît de adînc programati pentru a o îndeplini, indiferent de cît de ireal poate pãrea, veti avea nevoie de multe scuturãturi, cu scopul de a vã lãsa sã vã agitati liberi de aceste constrîngeri, o datã pentru întotdeauna.

Deci amintiti-vã, chiar dacã vã simtiti atît de zguduiti si rupti, ca o pãpusã de cîrpã în mîinile unui copil viguros, sã stiti cã tot ceea ce experimentati, chiar dacã simtiti a fi putin suportabil, totul va fi fãcut cu un obiectiv în minte: de a vã elibera cãtre ceea ce este adevãrat-real. Nu numai o aparentã de libertate, unde o micã parte din voi se agatã cu tenacitate încã de vechiul. Nu, voi trebuie sã fiti liberi ca o pasãre, si noi vrem sã spunem cã, în toate sensurile cuvîntului. Pentru cã, dacã voi veti insista sã mentineti aceleasi minime legãturi cu vechiul, el literalmente vã va tîrî înapoi, cînd viitoarea mare undã de luminã va sosi, cu scopul de a vã ridica si mai mult cãtre în sus. De data aceasta predarea, va fi într-adevãr unica manierã de a cuceri totul. 

Canal: Aisha North
Traducere: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius