PUTIN


2017 FSB Meeting - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.


BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESEWednesday, November 20, 2013

Partea 367 – 6 Noiembrie, 2013

Manuscrisul de Supravietuire - Partea 367 – 6 Noiembrie, 2013

Dupã cum cu totii stiti bine acum,  era creativitãtii a început, si o datã cu ea un întreg ansamblu de noi sarcini, va fi pus la dispozitia dumneavoastrã. Stim cã acest lucru poate va pãrea intimidant pentru multi dintre voi, însã din nou, vã reamintim cã aveti multe cunostinte anterioare în aceste domenii. Si ca atare, nu vã veti însela în cursul urmãtoarei etape a cãlãtoriei voastre. Pentru cã ati fost cu totii foarte bine pregãtiti dragilor, si nu uitati cã ati fost luati de mînã pentru a îndeplini aceste sarcini, care acum se gãsesc la îndemînã dvs., si astfel, noi avem probabil, mai multã încredere în voi, decît aveti voi proprii în voi, în acest moment. Si este usor de înteles, deoarece valul uitãrii a fost aruncat peste voi, ca o cuverturã grea, dificil de penetrat, în timp ce ati coborît pînã la aceastã locuintã pãmînteascã, cu atîta timp în urmã. Însã acum, este ca si cum cineva ar fi luat unul din colturi (ale cuverturii), si ar fi început sã-l retragã lin si delicat; puteti vedea cu totii începînd de acum, cum lumina pãtrunde si atinge sufletul vostru, pentru prima datã, în aceastã încarnare. Pentru moment, aceste omisiuni vechi nu vã vor mai servi, si vi se va cere sã vã frecati la ochi, sã vã asezati, si sã începeti sã faceti bilantul situatiei.
Pentru cã, o datã ce aceastã nouã luminã va începe sã se infiltreze, ea vã dezvãluie, cã de fapt sunteti înconjurati din toate pãrtile de minuni, care asteaptã doar sã vi se arate, si tot ceea ce aveti de fãcut, este doar de a le recunoaste. Cu alte cuvinte, nu este un necesar sã fiti stresati de ceea ce vedeti cã trebuie sã fie fãcut, tot ceea ce aveti de fãcut este pur si simplu sã vã gînditi la ceea ce se gãseste deja acolo, asteptînd doar ca voi sã luati cunostintã (de ele). Cu alte cuvinte, acesta nu este un proces în care vi se va cere sã lucrati din greu, transpirînd si purtînd poveri grele, mergînd mereu împotriva curentului. Nu, este vorba pur si simplu de un proces de a PERMITE, sã vã deschideti complect, astfel încît curiozitatea voastrã, sã înceapã sã caute toate posibilitãtile care se prezintã deja pe un teren fertil. Cu alte cuvinte, tot ceea ce veti avea nevoie sã faceti mereu, pentru a transforma locuinta voastrã în rai pãmîntesc, este deja acolo, la îndemîna dvs. Deci, încercati sã nu vã împotmoliti, încercînd sã luati totul în imensitatea a toate astea. Permiteti-vã numai sã FITI, si fluxul creativitãtii care asteaptã în voi, va începe sã curgã din ce în ce mai mult, si astfel, în acest proces, veti face tot ceea ce trebuie sã realizati.
Cu alte cuvinte, nu este vorba decît de a permite, si nu de a forta, de a împinge si a scrîsni din dinti, pregãtindu-vã pentru provocarea enormã, pe care se pare cã o asteptati. Nu, este vorba de a se scufunda, în aceastã imensã mare de posibilitãti, si de a începe sã vã distrati, si folosim acest cuvînt în mod deliberat. Deci iatã ce avem nevoie sã faceti, noi avem nevoie sã încetati sã vã sfortati, si doar, pur si simplu sã vã amuzati. Voi trebuie sã fiti ca niste copii, savurînd magia, care vã înconjoarã din toate pãrtile, si cu cît mai mult veti fi <<bine comportati>> si <<ordonati>> si <<bine><, cu atît mai mult veti frîna acest proces.  Amintiti-vã, cã nu puteti controla aceasta în nici un fel, sau mai bine zis, cã, dacã încercati sã îl controlati, veti paraliza întregul proces. Trebuie sã vã eliberati de toate constrîngerile, si pur si simplu sã vã scufundati si sã începeti sã explorati aceste noi strãzi,care s-au deschis în fata voastrã, pentru ca sã vã bucurati. Amintiti-vã, Creatia sa nãscut din haos, si trebuie sã vã permiteti sã vã pierdeti pe drum, în toate aceste labirinte, care par a se încrucisa în fata voastrã. Pentru cã sunteti destinati sã vã pierdeti drumul, în sensul de a abandona orice ideie de a pãstra controlul asupra acesteia, si sunteti invitati sã explorati orice directie, pînã în momentul în care vor rãsuna în inima voastrã.
Acest lucru nu trebuie sã fie o corvoadã, este vorba despre o creatie, plecînd de la un sentiment de admiratie, amestecat cu teamã si bucurie, si este ceea ce noi am dori sã luati la inimã, începînd de astãzi. Pentru cã nu este vorba sã luati loc, cu regla în mînã, si sã trasati liniile corecte pentru ca totul sã cadã corect. Nu, trebuie sã fiti ca copiii, sã amestecati toate cuburile constructiei într-o grãmadã enormã, sã vã asezati în mijlocul lor, si sã începeti sã faceti, încercînd combinatii diferite si mai ales fãrã sã vã gînditi la ceea ce faceti. Pentru memorie, existã un plan aranjat cu grijã, în spatele a toate acestea, unul pentru care voi ati fost bine pregãtiti în avans, însã asta nu trebiue sã o pãstrati în spiritul vostru acum, Voi trebuie sã vã pãstrati spiritul complect liber, si eu stiu cã atunci, si numai atunci, totul va fi pus la locul cuvenit. Pentru cã, dacã voi veti încerca sã insistati, cã: asta trebuie sã fie plasat în asa fel, înainte de asta,si cã asta se va adapta mai bine asa, atunci voi nu vã veti genera decît obstacole vouã însivã, decît altora. Deci, pur si simplu, lãsati-o în voie si amuzati-vã, si vedeti unde vã duce imaginatia voastrã. Bucurati-vã de plimbare, dragilor, si eliberati frîiele, ca nu cumva sã înceapã sã vã sufoce, si sã vã retinã, atunci cînd tot ceea ce aveti de a face, este sã eliberati frîiele. Si ceea ce spunem : începeti sã eliberati inhibitiile voastre, si vedeti ce va iesi, ca si cum ar fi din mare în fata voastrã, voi o veti face.

Canal: Aisha North
Traducere: Florika

No comments:

Post a Comment

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!

de
Berlin
Saturday, 9:00 a.m.
uk
London
Saturday, 8:00 a.m.
es
Madrid
Saturday, 9:00 a.m.
ru
Moscow
Saturday, 12:00 p.m.
fr
Paris
Saturday, 9:00 a.m.
se
Stockholm
Saturday, 9:00 a.m.
at
Vienna
Saturday, 9:00 a.m.
usdv
Denver
Saturday, 1:00 a.m.
usla
Los Angeles
Saturday, 12:00 a.m.
usmp
Memphis (TS)
Saturday, 2:00 a.m.
usny
New York
Saturday, 3:00 a.m.
ussf
San Francisco
Saturday, 12:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Saturday, 5:00 a.m.
ca
Vancouver
Saturday, 12:00 a.m.
tr
Istanbul
Saturday, 10:00 a.m.
za
Kapstadt
Saturday, 10:00 a.m.
id
Jakarta
Saturday, 3:00 p.m.
cn
Shanghai
Saturday, 4:00 p.m.
au
Sydney
Saturday, 7:00 p.m.
il
Tel Aviv
Saturday, 10:00 a.m.
jp
Tokyo
Saturday, 5:00 p.m.

Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

General InformationExchange experiences of participants
• Website: CzechCzech• Facebook: fcdeErstkontakt - Live Telepathie Event
• Website: FrenchFrench• Facebook: fcusFirst Contact - Live Telepathy Event
• Website: ItalianItalian• Facebook: fctrİlk Temas / Telepati
• Website: DutchDutch
• Website: PortugalPortugueseImportant! - Information for first participation - Introduction
• Website: RussiaRussian• Video + Tutorial: DeutschGerman
• Website: TurkishTurkish (Facebook)• Video + Tutorial: EnglishEnglish
Video transcript incl. tutorial for telepathic contact
• Tutorial: trusEnglish
• Tutorial: tritItalian
• Tutorial: trtrTurkish (Facebook)

universal creed

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

ET FIRST CONTACT RADIO -- MAARTEN HORST


ET-FIRST CONTACT ON BBS-RADIO avatar.jpg

Broadcasting Schedule:

Mondays at 11 AM PST / 2 PM EST / 20:00 CET via:www.findingvoicesradio.com

Thursdays at 1 PM PST / 4 PM EST / 22:00 CET via:http://www.bbsradio.com/bbs_talk_radio_station1.php

Sundays at 10 AM PST / 1 PM EST / 19:00 CET viawww.findingvoicesradio.com

More info:http://www.bbsradio.com/etfirstcontactradio

People can donate tomaartenhorst@zeelandnet.nlvia PayPal.

sirius